Παρασκευή
30 Ιουλίου
2021

Doctor Vasiliadis

ΕΟΦ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ:

T-score είναι ο αριθμός των μονάδων τυπικής απόκλισης (SD, Standard deviation) της πυκνότητας των οστών σας πάνω ή κάτω από το μέσο όρο σε σύγκριση από ότι κανονικά αναμένεται σε μια υγιή νεαρά ενήλικα από το ίδιο φύλο.

Εάν T score > -1 η πυκνότητα των οστών σας θεωρείται φυσιολογική.

Εάν T score από -1 έως -2,5 ένδειξη οστεοπενίας, μια κατάσταση στην οποία η πυκνότητα των οστών είναι κάτω από το φυσιολογικό και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση,  Εάν T score < -2,5 η πυκνότητα των οστών σας δείχνει ότι έχετε οστεοπόρωση.

Στις προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες < 50 ετών, η διάγνωση της οστεοπόρωσης δεν τίθεται μόνο από τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, αλλά απαιτείται και έτερη ένδειξη ελαττωμένης οστικής αντοχής (πχ κάταγμα, νόσος σχετιζόμενη με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος). Προτιμητέα η χρήση των Z-scores και όχι των T-scores, ενώ οι δόκιμοι όροι για τις ηλικίες αυτές είναι:


Ζ-score ≤ -2,0  = Οστική πυκνότητα κατώτερη της αναμενόμενης ηλικιακής διακύμανσης


Ζ- score > -2,0 = Οστική πυκνότητα εντός της αναμενόμενης ηλικιακής διακύμανσης


Για να δείτε το βασικό εργαστηριακό έλεγχο που πρέπει να κάνετε πατήστε εδώ
Για να δείτε τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα του ΕΟΦ πατήστε εδώ