Πέμπτη
08 Δεκεμβρίου
2022

Doctor Vasiliadis

Η συχνότητα επισκέψεων στον γιατρό σας

mainp.jpg

Η πρώτη επίσκεψη στο γιατρό σας πρέπει να γίνεται μόλις διαπιστωθεί η εγκυμοσύνη, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση κάποιων καταστάσεων που είναι δυνατό να δημιουργήσουν πρόβλημα κατά την εξέλιξη της κύησης. Αυτή την περίοδο η κολπική γυναικολογική εξέταση, ο υπερηχογραφικός και ο βασικός προγεννητικός εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητα.


Οι επόμενες επισκέψεις της εγκύου στον μαιευτήρα πρέπει να γίνονται κάθε μήνα μέχρι την 32η εβδομάδα της κύησης (7ο μήνα), κάθε 15 μέρες στη διάρκεια του 8ου μήνα και από τις πρώτες μέρες του 9ου πρέπει να επισκέπτεστε τον γιατρό σας κάθε εβδομάδα για να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη παρακολούθηση τόσο του εμβρύου, όσο και κάποιων εκδηλώσεων του οργανισμού σας.

Για να δείτε το πλάνο παρακολούθησης σας με τις ημερομηνίες των εβδομάδων πατήσε εδώ


Το πλάνο της παρακολούθησης σας και των επισκέψεων στον γιατρό σας έχει ως εξής :

10 μέρες καθυστέρησης :
• Η πρώτη επίσκεψη στο γιατρό σας
• Γυναικολογική εξέταση και κολπικό υπερηχογράφημα για να διαπιστωθεί η θέση του εμβρυϊκού σάκου και η κατάσταση των γεννητικών οργάνων
• Η πρώτη εκτίμηση της ηλικίας κύησης και της πιθανής ημερομηνίας τοκετού

6η εβδομάδα
• Θα κάνετε τον Α΄ προγεννητικό έλεγχο αίματος, ούρων και κολπικών υγρών
• Αν είστε Rhesus αρνητική (-) θα κάνετε και έμμεσο εξέταση Coombs
• Τα αποτελέσματα του προγεννητικού ελέγχου θα αξιολογηθούν από τον γιατρό σας.

8η εβδομάδα
• Η 2η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Κολπικό υπερηχογράφημα για να διαπιστωθεί η καρδιακή λειτουργία και η ακριβής ηλικία κύησης ώστε αν χρειαστεί να γίνει διόρθωση της ΠΗΤ

10η εβδομάδα
• Σε αυτή την εβδομάδα γίνεται προαιρετικά ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPD). Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο προγεννητικού ελέγχου.

12η εβδομάδα
• Η 3η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Εαν δεν κάνετε τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο για τρισωμίες (NIPD) εναλλακτικά θα κάνετε τον Α΄ ανιχνευτικό έλεγχο τρισωμίας και διάπλασης εμβρύου (papp-A και υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας / ρινικού / διάπλασης)
• Αν είναι ανάγκη εδώ γίνεται λήψη τροφοβλάστης για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων εμβρύου και ο διευρυμένος έλεγχος (EPP)
• Αν είστε Rhesus αρνητική (-) θα κάνετε και έμμεσο εξέταση Coombs
• Εαν έχετε κάνει τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο για τρισωμίες (NIPD) δεν χρειάζεται να κάνετε τον Α΄ ανιχνευτικό έλεγχο τρισωμίας και διάπλασης εμβρύου (papp-A). Ωστόσο θα πρέπει να γίνει υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας ως δείκτης καρδιακών ανωμαλιών του εμβρύου.

16η εβδομάδα
• Η 4η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Υπερηχογράφημα για να διαπιστωθεί η ανάπτυξη του εμβρύου και το μήκος του τραχήλου ώστε αν χρειαστεί να γίνει περίδεση τραχήλου
• Θα κάνετε επανεξέταση για τις λοιμώξεις που δεν έχετε ανοσοποιηθεί (πχ. τοξόπλασμα, CMV), γενική εξέταση αίματος, σιδήρου ορού και τον έλεγχο γλυκόζης αίματος σε δύο χρόνους (two step GTC)

18η εβδομάδα
• Αν υπάρξει λόγος εδώ γίνεται η αμνιοπαρακέντηση

20η εβδομάδα
• Η 5η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης

22η εβδομάδα
• Θα κάνετε τον Β΄ ανιχνευτικό υπερηχογραφικό έλεγχο διάπλασης εμβρύου (υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου) σε πιστοποιημένη μονάδα ελέγχου. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο για τον προγεννητικό έλεγχο.

24η εβδομάδα
• Η 6η επίσκεψη στο γιατρό σας
• απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης
• Θα κάνετε επανεξέταση αίματος, ούρων, σιδήρου ορού και τον έλεγχο καμπύλης γλυκόζης αίματος αν κρίνεται αναγκαία
• Αν είστε Rhesus αρνητική (-) θα κάνετε και έμμεσο εξέταση Coombs

28η εβδομάδα
• Η 7η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης

32η εβδομάδα
• Η 8η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης
• Θα κάνετε επανεξέταση αίματος, ούρων, σιδήρου και γλυκόζης ορού
• Αν είστε Rhesus αρνητική (-) θα κάνετε και έμμεσο εξέταση Coombs
• Θα κάνετε doppler κύησης και υπερηχογραφικό έλεγχο ανάπτυξης εμβρύου

35η εβδομάδα
• Η 9η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης

37η εβδομάδα
• Η 10η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Θα γίνει κολπική εξέταση για την εκτίμηση του τραχήλου και του κόλπου
• Αν κριθεί αναγκαία θα γίνει και καλλιέργεια κολπικών υγρών
• Θα κάνετε doppler κύησης και υπερηχογραφικό έλεγχο ανάπτυξης εμβρύου
• Θα κάνετε επανεξέταση αίματος, ούρων, σιδήρου και γλυκόζης ορού
• Αν είστε Rhesus αρνητική (-) θα κάνετε και έμμεσο εξέταση Coombs

38η εβδομάδα
• Η 11η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης
• Υπερηχογραφικός και/ή βιοφυσικός έλεγχος εμβρύου (doppler, NST, U/S)

39η εβδομάδα
• Η 12η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης
• Υπερηχογραφικός και/ή βιοφυσικός έλεγχος εμβρύου (doppler, NST, U/S)

40η εβδομάδα
• Αν προλάβετε, η 13η επίσκεψη στο γιατρό σας
• Απλός μαιευτικός έλεγχος και εκτίμηση της πορείας της εγκυμοσύνης
• Υπερηχογραφικός και/ή βιοφυσικός έλεγχος εμβρύου (doppler, NST, U/S)

 


©  Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης