Πέμπτη
08 Δεκεμβρίου
2022

Doctor Vasiliadis

Η Σεξουαλική επαφή

 

Θεωρητικά, η σεξουαλική επαφή μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία τοκετού και οφείλεται σε φυσική διέγερση του κατώτερου τμήματος της μήτρας, την ενδογενή απελευθέρωση της οξυτοκίνης, ως αποτέλεσμα του οργασμού, την άμεση δράση των προσταγλανδινών στο σπέρμα και την αυξημένη έκθεση σε λοιμώδεις παράγοντες. Ωστόσο, ελλείψει επιπλοκών της κύησης (π.χ., κολπική αιμορραγία, ρήξη μεμβρανών), δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να πούμε στην έγκυο να αποφύγει την σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες δεν έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού ή επιπλοκές με λοίμωξη ως συνέπεια της σεξουαλικής επαφής.

Γενικά, οι γενετησιακές σχέσεις (σεξουαλικές) επιτρέπονται μέχρι τον 7ο μήνα με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μαιευτικός λόγος για την αποχή και ότι οι σχέσεις θα είναι ήπιες και όχι ερεθιστικές. Το ζεύγος πρέπει να να έχει υπόψη του ότι, η γενετησιακή σχέση έχει πιθανότητες να οδηγήσει σε αυτόματη αποβολή, σε πρόωρο τοκετό ή σε πρόωρη ρήξη των υμένων (δηλαδή να σπάσουν τα νερά) οπότε και επιπλέκoυν σοβαρά την εγκυμοσύνη. Οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει αν η συνουσία και ο οργασμός αντενδείκνυνται σε οποιοδήποτε τρίμηνο της εγκυμοσύνης σε μια υγιή μητέρα. Ωστόσο, όταν υπάρχει ιστορικό περισσότερων της μίας αυτόματων εκτρώσεων, επαπειλούμενων εκτρώσεων κατά το πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο, πρώιμης ρήξης υμένων, αιμορραγίας ή κοιλιακού άλγους κατά το τρίτο τρίμηνο η σεξουαλική δραστηριότητα είναι απαγορευμένη ή περιορισμένη.

Ο στόχος της ασφαλούς σεξουαλικής πράξης είναι η προφύλαξη από τη μόλυνση και τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοημάτων (Σ.Μ.Ν.). Επειδή οι παθήσεις αυτές μπορεί να μεταδοθούν στη μητέρα και στο έμβρυο συνιστάται χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της κύησης εάν υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης Σ.Μ.Ν.

Η ερωτική τάση διαφέρει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυξάνει κατά το δεύτερο τρίμηνο. Μερικές γυναίκες αισθάνονται συστολές μετά τη συνουσία. Αυτό οφείλεται στην παρουσία προσταγλανδινών στο σπέρμα και την έκκριση ωκυτοκίνης από την υπόφυση κατά τον οργασμό. Οι συστολές αυτές συνήθως σταματούν μετά από ξεκούραση. Η παροχή συμβουλών για τη σεξουαλική δραστηριότητα στους μελλοντικούς γονείς περιλαμβάνει την υπόδειξη εναλλακτικών στάσεων. Η μοναδικότητα κάθε ζευγαριού θα περέπει να εξετάζεται μέσα σε ένα βιοψυχωκοινωνικό πλαίσιο. Πολλές γυναίκες χρειάζονται απλώς την άδεια να έχουν σεξουαλική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κύησης. Άλλες χρειάζονται ενημέρωση σχετικά με τις φυσιολογικές μεταβολές που επιτελούνται στην κύηση ώστε να καταρρίψουν τους μύθους που σχετίζονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα κατά την κύηση. Τα καθήκοντα αυτά είναι μέσα στα όρια της ευθύνης της μαίας και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Εναλλακτικές λύσεις σεξουαλικής επαφής μπορούν να υιοθετηθούν από τα ζευγάρια ως εναλλακτικές λύσεις.


© Επιμέλεια ύλης : Μαία Έφη Ξεναρίου