Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Ξέχασα το χάπι

© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης

Στην περίπτωση που ξεχάσετε την λήψη ενός αντισυλληπτικού δισκίου (χάπι) πέρα των 12 ωρών στη λήψη του, σε κάθε περίπτωση ενημερώστε τον γιατρό σας για συμβουλές, γιατί ανάλογα με την κατανομή των ορμονών στα δισκία υπάρχουν ποικίλες περιπτώσεις κινδύνου σύλληψης. Στο παρακάτω πρωτόκολλο οδηγιών εμφανίζονται οι επιλογές για τα χαμηλών δόσεων αντισυλληπτικά που περιέχουν 21 ή 22 χάπια.

Ξεχάσετε την λήψη αντισυλληπτικού δισκίου;

1) Ξεχάσατε περισσότερο από ένα χάπι ;

Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σύλληψης ανάλογα με τις μέρες των σεξουαλικών επαφών σας

2) Ξεχάσατε μόνο ένα (1) χάπι και δεν πέρασαν 12 ώρες ;

Συνεχίστε την λήψη αντισυλληπτικών δισκίων με άμεση λήψη του ξεχασμένου χαπιού. Πάρτε το επόμενο χάπι στην αρχική προγραμματισμένη ώρα που είχατε προγραμματίσει να το πάρετε.

3) Ξεχάσατε μόνο ένα (1) χάπι και πέρασαν περισσότερες από 12 ώρες ;

Α1) Εάν βρίσκεστε στην 1η εβδομάδα λήψης χαπιού, μέρα/χάπι 1 έως 7

και είχατε επαφή μέσα στις προηγούμενες 7 μέρες από το ξεχασμένο χάπι επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σύλληψης

Α2) Εάν βρίσκεστε στην 1η εβδομάδα λήψης χαπιού, μέρα/χάπι 1 έως 7

και δεν είχατε επαφή μέσα στις προηγούμενες 7 μέρες από το ξεχασμένο συνεχίστε την λήψη αντισυλληπτικών δισκίων με άμεση λήψη του ξεχασμένου χαπιού. Πάρτε το επόμενο χάπι στην αρχική προγραμματισμένη ώρα που είχατε προγραμματίσει να το πάρετε και για τις επόμενες 7 μέρες κάντε χρήση πρόσθετης μεθόδου αντισύλληψης, όπως η χρήση προφυλακτικού ή η διακεκομμένη συνουσία.

Β) Εάν βρίσκεστε στην 2η εβδομάδα λήψης χαπιού, μέρα/χάπι 8 έως 14

Συνεχίστε την λήψη αντισυλληπτικών δισκίων με άμεση λήψη του ξεχασμένου χαπιού. Πάρτε το επόμενο χάπι στην αρχική προγραμματισμένη ώρα που είχατε προγραμματίσει να το πάρετε.

Γ) Εάν βρίσκεστε στην 3η εβδομάδα λήψης χαπιού, μέρα/χάπι 15 έως 21

Συνεχίστε την λήψη αντισυλληπτικών δισκίων με άμεση λήψη του ξεχασμένου χαπιού και με το επόμενο κουτί αντισυλληπτικών δισκίων από το 1ο χάπι χωρίς να κάνετε την διακοπή 7 ημερών που είχε προγραμματιστεί να κάνετε με την κανονική λήψη.

Ο αλγόριθμος διαχείρισης για το ξεχασμένο χάπι

takepill2.jpg

 

 

facebook.png

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης