Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Η δημόσια φύλαξη από την Ακαδημία Αθηνών

Στην Ελλάδα υπάρχει η δημόσια φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος από το Ϊδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Στη δημόσια φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν υπάρχει χρέωση αμοιβής.

Το ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Κλινικής Έρευνας και είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ξεκίνησε να στηρίζει την αλλογενή μεταμόσχευση καθώς και η πρώτη που έχει γίνει δεκτή από το διεθνή Οργανισμό NetCord.

Ο ρόλος των Τραπεζών που στηρίζουν την αλλογενή μεταμόσχευση είναι η «δωρεά» με σκοπό την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ασθενούς το έχει ανάγκη. Έτσι, ο «ΕΝΑΣ» δίνει ομφαλοπλακουντιακό αίμα στην τράπεζα για να χρησιμοποιηθεί από τον «ΑΛΛΟ» (μη-συγγενή). Οι τράπεζες ονομάζονται «μη συγγενικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος» όπου ο ΕΝΑΣ δίνει για όλους και ΟΛΟΙ δίνουν για ΕΝΑΝ. Ρόλος των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος είναι η συλλογή, επεξεργασία, κρυοκατάψυξη και διάθεση  των  μονάδων στις παγκόσμιες δεξαμενές. Η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των Τραπεζών αυτών βασίζεται στις προδιαγραφές που περιγράφονται από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος .

Όταν μία υποψήφια μητέρα δότρια υπογράφει τη συναίνεση για τη δωρεά του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σημαίνει ότι παραχωρεί κάθε δικαίωμα πρόσβασης πάνω σε αυτή. Οι δότες ΔΕΝ έχουν προτεραιότητα και ΔΕΝ χρήζουν κάποιων προνομίων εάν αργότερα το παιδί τους χρειαστεί μόσχευμα.

Σημαντικό σημείο παραμένει ότι, στις Τράπεζες με “Δημόσιο” χαρακτήρα είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία επιλογής των μονάδων που τελικά θα καταψυχθούν. Έτσι απορρίπτεται το 80% των μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που συλλέγονται καθημερινά.  Ο κυριότερος λόγος απόρριψης αφορά στο συνολικό αριθμό των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που περιέχονται στη μονάδα λήψης αίματος.

Πως θα ενημερωθώ και θα προμηθευτώ τον ασκό συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Για τους κατοίκους εντός Αττικής:

Η ενημέρωση για τη Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και η προμήθεια του ασκού συλλογής πραγματοποιείται στο ισόγειο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών:
♦ Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στις 11:30
♦ Δευτέρα και Τετάρτη, στις 16:00

Για τους κατοίκους εκτός Αττικής:
Για όσους αδυνατούν να προσέλθουν στο ΙΙΒΕΑΑ, η ενημέρωση πραγματοποιείται από τηλεφώνου (210 6597697 & 210 6597261) και ο ασκός συλλογής αίματος αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με χρέωση του παραλήπτη..

Περισσότερα στην ιστοσελίδα:   http://hcbb.bioacademy.gr

© Επιμέλεια ύλης : Μαία Έφη Ξεναρίου