Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα

(αναφορά για τα κύτταρα στο τμήμα ιστού του ομφάλιου λώρου)

Η δεύτερη από τις δυο βασικές κατηγορίες βλαστικών κυττάρων που απομονώνονται είναι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα. Είναι πολυδύναμα κύτταρα που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ποικίλους κυτταρικούς τύπους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ιστούς ή όργανα για την αποκατάσταση, επανόρθωση ή αναγέννησή τους. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα βρίσκονται α) στο περιαγγειακό ιστό του ομφαλίου λώρου και β) στη ζελατινώδη ουσία Wharton (Wharton jelly= ζελατινώδης γέλη μέσα στον ομφάλιο λώρο η οποία προστατεύει τα αγγεία.)  Τα ολοδύναμα βλαστικά κύτταρα φέρουν τα χαρακτηριστικά δυναμικής που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε εμβρυϊκούς και έξω-εμβρυικούς τύπους κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά που παράγονται από τις πρώτες διαιρέσεις του γονιμοποιημένου ωαρίου είναι πανίσχυρα και μπορούν να κατασκευάσουν ένα πλήρη, βιώσιμο οργανισμό.

Με την μέχρι σήμερα υπάρχουσα επιστημονική διερεύνηση, τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύταρρα μπορούν να καλλιεργηθούν και να διαφοροποιηθούν προς:

  • Οστεοβλάστες
  • Χονδροκύτταρα
  • Νευρικά κύτταρα
  • Παγκρεατικά κύτταρα
  • Ηπατοκύτταρα
  • Λιποκύτταρα

Η άμεσα αναμενόμενη χρησιμότητα των Μεσεγχυματικών Κυττάρων είναι:

  1. Αναγεννητική θεραπεία ιστών, όπως η ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες.
  2. Θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων.

Για τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ΔΕΝ προσφέρεται δωρεάν Δημόσια φύλαξη.

Για την συλλογή και φύλαξη μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων, αμέσως μετά τον τοκετό, το νοσηλευτικό προσωπικό της αιθούσης τοκετών ή ο ιατρός σας κόβει ένα τμήμα από τον ομφάλιο λώρο περί τα 15εκ.και το συλλέγει σε ειδικό σάκκο συλλογής που σας παραχωρείται από τους παρώχους φύλαξης του λώρου.

© Επιμέλεια ύλης : Μαία Έφη Ξεναρίου