Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα

(αναφορά για τα κύτταρα στο αίμα του ομφάλιου λώρου)

Μία από τις δυο βασικές κατηγορίες βλαστικών κυττάρων που απομονώνονται για φύλαξη στη διάρκεια τοκετού είναι τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά του εμβρυικού αίματος που εμπεριέχονται στον αίμα του ομφαλίου λώρου, αποτελούν βλαστοκύτταρα που δεν διαφοροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης (δεν σχημάτισαν ιστούς)  και παρέμειναν στο αίμα του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων που περιέχονται στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα ανήκουν στην κατηγορία των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιμοποιητικό μόσχευμα για την ανασύσταση του αίματος (αντί μοσχεύματος μυελού των οστών.)

Από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα προέρχονται όλες οι σειρές των κυττάρων του αίματος,  τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Τα περισσότερα κακοήθη νοσήματα του αίματος αντιμετωπίζονται με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων , πήγες των οποίων αποτελούν ο μυελός των οστών το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και το περιφερικό αίμα.

Στην κλινική πράξη οι ασθένειες που αντιμετωπίζονται με τη μεταμόσχευση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι :

  • λευχαιμίες,
  • μεταβολικά νοσήματα,
  • ανοσοανεπάρκειες,
  • αυτοάνοσα νοσήματα, κλπ.

Ο λόγος που τα τελευταία χρόνια η μεταμόσχευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια εναλλακτική πηγή για μεταμοσχεύσεις, είναι ότι πλεονεκτεί σε σχέση με τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών στην συμβατότητα δότη-λήπτη σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, η οποία θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, σε ποσοστό σχεδόν 100%, ενώ με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα η μεταμόσχευση γίνεται και με μικρότερου βαθμού συμβατό δότη σε ποσοστό σχεδόν 65-70%. Επίσης, η εύρεση μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι δυνατή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 10-20 ημέρες, ενώ, το απαιτούμενο διάστημα για την εξεύρεση μοσχεύματος μυελού των οστών μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες.

Για τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα υπάρχει η δωρεάν παραχώρηση για Δημόσια φύλαξη από την Ελληνική Τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Για την συλλογή, αμέσως μετά τον τοκετό, το νοσηλευτικό προσωπικό της αιθούσης τοκετών ή ο ιατρός σας παρακετντά τον ομφάλιο λώρο και συλλέγει το ομφαλοπλακουντιακό αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο σε ειδικό σάκκο συλλογής που σας παραχωρείται από τους παρώχους φύλαξης του αίματος.

© Επιμέλεια ύλης : Μαία Έφη Ξεναρίου