Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Εισαγωγή στις διαταραχές κύκλου

Στην έφηβη γυναίκα, αρκετά συχνά αντιμετωπίζουμε την διαταραχή στον κύκλο της. Κύκλος της γυναίκας είναι οι μέρες που μεσολαβούν από την πρώτη ημέρα της περιόδου μέχρι την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα. Ο φυσιολογικός αποδεκτός κύκλος στη γυναίκα κυμαίνεται μεταξύ 24 και 36 ημερών. Συνήθως μέσα σε αυτό το όριο κύκλου υπάρχει η ωορρηξία και η πιθανότερη ημέρα της είναι η 14η μέρα προ της έναρξης περιόδου ή με απλή μαθηματική έκφραση ωορρηξία=κύκλος-14. Κύκλοι που κυμαίνονται μέσα στο παραπάνω όριο και δεν συνοδεύονται με σαφή εκδήλωση υπερτρίχωσης και γαλακτόρροιας δεν χρειάζονται διερεύνηση. Κύκλοι που ξεπερνούν τα παραπάνω όρια και έχουν εμφάνιση σε περισσότερο από ένα κύκλο χρειάζονται διερεύνηση.

ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ: Με τον ιατρικό όρο «αμηνόρροια» ορίζουμε την πλήρη έλλειψη εμμηνορρυσίας στη γυναίκα. Η αμηνόρροια διακρίνεται σε πρωτοπαθή, δηλαδή χωρίς ιστορικό περιόδου στην εφηβεία και σε δευτεροπαθή, όπου υπήρχε προηγούμενη εκδήλωση περιόδου και υπάρχει τουλάχιστον καθυστέρηση τριών κύκλων. Για την διαγνωστική προσέγγιση οι περιπτώσεις αμηνόρροιας διακρίνονται α) σε περιπτώσεις χωρίς υπερτρίχωση και i) που συνοδεύονται με γαλακτόρροια, ii) που δεν συνοδεύονται από γαλακτόρροια και β) σε αυτές που εμφανίζουν υπερτρίχωση.

Για να διαβάσετε τα αίτια της αμηνόρροιας χωρίς υπερτρίχωση πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τα αίτια της αμηνόρροιας με υπερτρίχωση πατήστε εδώ.

ΑΡΑΙΟΜΗΝΟΡΡΟΙΑ: Με τον ιατρικό όρο «αραιομηνόρροια» ορίζουμε την καθυστέρηση εμφάνισης περιόδου στη γυναίκα περισσότερο από 35 μέρες σε δύο κύκλους και λιγότερο από τρείς συνήθεις κύκλους (περίπου 90 μέρες) και στην περίπτωση αυτή συνήθως συνυπάρχει έλλειψη ωορρηξίας.

Για να διαβάσετε τα αίτια της αραιομηνόρροιας πατήστε εδώ.

Για να σας βοηθήσει ο  σύμβουλος οδηγός πατήστε  εδώ

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης