Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Μέθοδοι αντισύλληψης

© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης

Ως μέθοδο αντισύλληψης νοούμε τον μηχανισμό προστασίας της γυναίκας από το να μείνει έγκυος κατά την σεξουαλική επαφή με τον σύντροφο της και εκφράζεται με τον όρο «αντισύλληψη» ή ως «αντισυλληπτική μέθοδος».

Ποικίλες μέθοδοι αντισύλληψης, έχουν και ποικίλα ποσοστά αποτυχίας.

Σας παραθέτουμε εδώ τις επικρατέστερες μεθόδους αντισύλληψης με τα συνήθη ποσοστά αποτυχίας που παρουσιάζει η κάθε μέθοδος

Ενδομητρικό σπείραμα Mirena (σπιράλ) 0,2%
Ενδομητρικό σπείραμα (σπιράλ) 0,3 – 0,8%
Στειροποίηση γυναίκας με περίδεση σαλπίγγων 0,5%
Αντισυλληπτικό χάπι 0,3 – 3 %
Depo-Provera (ενέσιμο προγεσταγόνο) 0,3 – 3 %
Μέθοδος ρυθμού με υπολογισμό ημερών  (άγονες) 5 - 12%
Προφυλακτικό 5 - 15%
Σπερματοκτόνα 18 - 30%
Διακεκομμένη συνουσία 25 - 30%
Μέθοδος ρυθμού με θερμομέτρηση 25 - 30%
Γυναικείο προφυλακτικό 20 - 25%

 

 

facebook.png

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης