Κυριακή
25 Σεπτέμβριος
2022

Doctor Vasiliadis

Επείγουσα αντισύλληψη (χάπι επόμενης ημέρας)

Ως «επείγουσα αντισύλληψη», αναφερόμαστε στην μέθοδο έκτακτης λήψης αντισυλληπτικού χαπιού στις επικίνδυνες για σύλληψη μέρες του κύκλου της γυναίκας, με σκοπό την πρόληψη μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, μέθοδο γνωστή γενικότερα ως μέθοδος με το «χάπι της επόμενης ημέρας».

Το μέγιστο ποσοτό επιτυχούς προσταίας από το «χάπι της επόμενης ημέρας» αναφέτερται να είναι από 89% έως 97,9% αν η λήψη γίνει μέσα στο πρώτο 24ωρο (πηγή1, πηγή2 ) και αν η λήψη γίνει το 3ο 24ωρο , η επιτυχία για την λεβονοργεστρέλη μειώνεται στο 58% (πηγή)  και για την ουλιπριστάλη το 5ο 24ωρο περισσότερο από 50% (πηγή).

Η επείγουσα αντισύλληψη δεν μπορεί και είναι λάθος να χρησιμοποιηθεί ως συνήθης μέθοδος αντισύλληψης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά τις συνήθεις μεθόδους και θα πρέπει να δίνεται στις γυναίκες η συμβουλή να ακολουθούν μια τακτική μέθοδο.

Οι συνήθεις ενδείξεις της λήψης επείγουσας αντισύλληψης είναι:

1. Η αποτυχία της προστασίας στη μέθοδο διακεκομμένη συνουσία
2. Η διαφυγή ή η ρήξη (σπάσιμο) του προφυλακτικού

3. Περιστασιακή επαφή χωρίς προφυλάξεις
4. Επαφή χωρίς προφύλαξη, αφού ξεχάστηκε η λήψη αντισυλληπτικού περισσότερο από 2 μέρες
5. Βιασμός

Δεν συνιστάται η επαναλαμβανόμενη λήψη χαπιού της επόμενης ημέρας κατά τη διάρκεια του ίδιου καταμήνιου κύκλου καθώς, αφενός μεν η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση κατά τη διάρκεια του ίδιου καταμήνιου κύκλου δεν έχει μελετηθεί επακριβώς και αφετέρου αυξάνουν οι οι σοβαρές διατραραχές του κύκλου της γυναίκας. Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση εγκυμοσύνης, εάν διαπιστωθεί εγκυμοσύνη μετά τη λήψη επείγουσας αντισύλληψης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εξωμήτριου εγκυμοσύνης. Η έκτοπη εγκυμοσύνη μπορεί να συνεχιστεί παρά το γεγονός εμφάνισης συμπτωμάτων περιόδου στη γυναίκα.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας είναι :
α) 30 mg ulipristal acetate για το σκεύασμα του χαπιού πάτα εδώ
ενδεικτική τιμή 25 €


Πηγή: www.galinos.gr
για τις οδηγίες του χαπιού πάτα εδώ
* Η λήψη γίνεται εντός 120 ωρών (5 ημέρες) μετά από την  αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου
s
β) 1,50mg Levonorgestrel για τα σκευάσματα του χαπιού πάτα εδώ
ενδεικτική τιμή 5 - 9 €


Πηγή: www.galinos.gr
για τις οδηγίες του χαπιού πάτα εδώ
* Η λήψη γίνεται εντός 72 ωρών (3 ημέρες) μετά από την  αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου

Για να υπολογίσετε τις «επικίνδυνες» γόνιμες μέρες σας όπου είναι φρόνιμο να πάρετε το «χάπι της επόμενης ημέρας» σας παραθέτουμε τον παρακάτω υπολογιστή / σύμβουλο για να υπολογίσετε τις μέρες του κύκλου σας.

Για να βρείτε τις επικίνδυνες μέρες σας για πιθανή σύλληψη εισάγετε στον παρακάτω υπολογιστή :
α) την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου

β)
τις ελάχιστες και τις μέγιστες μέρες του κύκλου σας, δηλαδή πόσες μέρες περνάνε από την 1η μέρα περιόδου μέχρι και την 1η μέρα της επομένης περιόδου σας

γ) την διάρκεια των ημερών εμμηνορυσίας, δηλαδή πόσες μέρες κρατά η περίοδος σας

δ) την ημέρα της επικίνδυνης για σύλληψη επαφής σας

και δείτε το αποτέλεσμα.

Μη ξεχνάτε ότι, όσο ασταθής είναι ο κύκλος σας, τόσο δύσκολο είναι ο υπολογιστής να είναι ακριβής στους υπολογισμούς του.

16192903_blog.jpg

πάτα εδώ για να εμφανιστεί ο υπολογιστής

 

facebook.png

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης