Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Σύφιλη και εγκυμοσύνη

 

Σ Υ Φ Ι Λ Η   προκαλείται από το    Τreponema Palladium

 

Περνά τον πλακουντιακό φραγμό και προσβάλλει το έμβρυο

ακόμη και από το Α' τρίμηνο της κύησης ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50 %

 

- ΑΝ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ γίνει στο τέλος της κύησης η νόσηση του νεογνού

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 

- Η πάθηση στο παιδί είναι δυνατό να εμφανιστεί στην ΕΦΗΒΕΙΑ ή αργότερα

 

- Πιθανότης για ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ ΘΑΝΑΤΟ του εμβρύου ή ΣΥΓΓΕΝΗ "S"

 

- ΠΡΟΣΒΟΛΗ : κομμιώματα                 συφυλιδική πέμφιγξ

διάμεση κερατειδίτιδα        >>   >>  στίγματα

απώλεια ακοής              διαφοροποίηση ομηλίας

Υποπλασία άνω γνάθου       Υποπλασία ρινικών οστών

τριάδα Hutchinson=βαρελοειδή δόντια + κώφωση + κερατοιδίτιδα

 

 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

------------

Με τις ορολογικές αντιδράσεις (VDRL, TPI, FTA-ABS, TPHA)

 

H FTA-ABS ανιχνεύει τα ειδικά IgM  αντισώματα που

ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

 

*** FTA-ABS (+) ΣΤΟΝ ΟΜΦΑΛΙΟ = ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ :

------------

Penicilline  600.000 IU προκαϊνικής Πενικιλλίνης i.m.  x 17 d

 

ή Erythromycine 500mg x 4 td x 15 d