Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Ερυθρά και κύηση
ΓΕΝΙΚΑ :

Ιογενής εξανθηματική νόσος που οφείλεται στον παρβοϊό Β19
Μεταδίδεται με σταγονίδια
Χρόνος μετάδοσης 5 μέρες προ της κλινικής εκδήλωσης έως 5 μέρες μετά
Ο χρόνος επώασης είναι 13 έως 21 μέρες

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ :

Σε ποσοστό 20% έως και 60% εμφανίζει υποκλινική μορφή (δεν εκδηλώνει συμπτώματα)
Στα παιδιά τα πρόδρομα συμπτώματα είναι σπάνια και πρώτη εκδήλωση είναι το εξάνθημα.
Στους ενήλικες το πρόδρομο στάδιο περιλαμβάνει καταβολή, πυρετό, ανορεξία και συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό.
Σπάνια επιπλέκεται με εγκεφαλίτιδα (1:6000) και θρομβοπενική πορφύρα.
Η διαδρομή της νόσου είναι 4 έως 6 μέρες.

ΕΜΒΡΥΟ  :

Ο ιός περνά τον πλακούντα

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ :
50% προκαλεί αυτόματη αποβολή
εμφάνιση συγγενών ανωμαλιών  85% με σοβαρές βλάβες σε ζώντα έμβρυα
θνησιμότητα 33% γεννηθέντων εμβρύων
Χαμηλό βάρος γέννησης
Καταράκτης, Γλαύκωμα
Καρδιακές ανωμαλίες
Θρομβοκυττοπενία, Αιμολυτική αναιμία
Ηπατοσπληνομεγαλία, Ίκτερος

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ : έως και τον 5ο μήνα ή κύηση ≤24 εβδομάδες

Ποσοστό προσβεβλημένων  16%  ( 84% υγιή έμβρυα ) με λιγότερο βαριές βλάβες
Κλασική τριάδα : Κώφωση - Καταράκτης - Ανοικτός αρτηριακός πόρος
Ψυχοσωματική καθυστέρηση
Μικροκεφαλία

Πολλές φορές συμβαίνει γέννηση υγειών εμβρύων και εμφάνιση μετά από πολλά έτη κώφωσης

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ : μετά την 24η εβδομάδα κύησης
Πιθανότητα 6-8% των παραπάνω βλαβών

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

Η κλινική εικόνα είναι υποβοηθητική

Προσδιορισμός ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων

IgΜ αντισώματα :
θετικά 4 έως 6 εβδομάδες από την λοίμωξη
Υποδηλώνουν πρόσφατη λοίμωξη

IgG αντισώματα :
Θετικά μετά από 4 έως 6 εβδομάδες από την νόσηση
Απότομη αύξηση υποδηλώνει πρόσφατη λοίμωξη ή και δευτεροπαθή λοίμωξη εφόσον τα IgM είναι αρνητικά
Επιβεβαιώνεται με επανάληψη σε 14 έως 21 μέρες

IgG Avidity (προσδιορισμός της δεσμευτικής ικανότητας των ειδικών IgG αντισωμάτων)
χαμηλή δεσμευτική ικανότητα συνηγορεί υπέρ πρόσφατης λοίμωξης
υψηλή δεσμευτική ικανότητα συνηγορεί υπέρ λοίμωξης προ 3 έως 4 μηνών

Απομόνωση του ιού με ιστοκαλλιέργειες από το ρινοφάρυγγα (εξαιρετικά δύσκολος)
απομονώνεται σε εκκρίσεις του ασθενούς (ρινικές εκκρίσεις, αίμα, ούρα, ΕΝΥ) με καλλιέργεια (δεν χρησιμοποιείται σαν εξέταση ρουτίνας γιατί απαιτεί εξειδικευμένα εργαστήρια)

Ανίχνευση του RNA του ιού με PCR
Εφαρμόζεται ειδική ανάστροφη αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – RT PCR, που ανιχνεύει τη παρουσία RNA του ιού.


ΝΕΟΓΝΟ :

Προσδιορισμός των IgG και IgM αντισωμάτων
IgM θετικά αντισώματα επιβεβαιώνουν νόσηση του νεογεννήτου
Αν τα IgM είναι αρνητικά γίνεται επανάληψη των IgG σε 3 μήνες
Η αύξηση του τίτλου των IgG αντισωμάτων επιβεβαιώνει νόσηση του νεογνού
Το νεογνό νοσεί υποκλινικά ή με ελαφρές εκδηλώσεις


ΠΡΟΣΟΧΗ : για διαγνωστικά σφάλματα
τα IgG αντισώματα περνούν τον πλακούντα
Αναμένεται ίδια συγκέντρωση στο αίμα της μητέρας και το έμβρυο


ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ  και ΘΕΡΑΠΕΙΑ :

Η παθητική ανοσοποίηση με ανοσοσφαιρίνη ΔΕΝ περιορίζει τον κίνδυνο προσβολής του εμβρύου
Η ενεργητική ανοσοποίηση με εβολιασμό προφυλάσσει στο 95%

Ο εμβολιασμός αντενδείκνυται σε :
κύηση
εμπύρετες καταστάσεις
όταν έχει προηγηθεί μετάγγιση
με ταυτόχρονη ανοσοποίηση
Συνιστάται αποφυγή κύησης (με αντισύλληψη) για 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό
(υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης συγγνεούς ερυθράς 5%)

Ο ιός απεκκρίνεται στο γάλα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ :

ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ  ΕΩΣ ΚΑΙ 5ο ΜΗΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ

ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΡΥΘΡΑΣ και ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ :

RUBEATEN BERNA         powd inj 1 dose vial (Faran)

VACCIN RUBEOLE MERIEUX powd inj 1 dose vial (Gerolymatos)

ΔΟΣΗ  1 Ι.Μ. ΕΦ'ΑΠΑΞ.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ : (ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ)

RUBEUMAN BERNA inj 30.000 IU/5ml vial  (Faran)

ΔΟΣΗ  20 - 40 ML ( 4 - 8 vial ) i.m.

Για περισσότρες πληροφορίες για την ερυθρά από το ΚΕΕΛΠΝΟ πατήστε εδώ

 

 

Βιβλιογραφία :

1. ΚΕΕΛΠΝΟ, Γενικές Πληροφορίες για το Νόσημα Ερυθρά
http://www.keelpno.gr/el-gr/

2. Pohan HT. Acta Med Indones. 2004 Apr-Jun;36(2):117-20. Infection of rubella virus in pregnancy.
http://www.inaactamedica.org/archives /2004/15673946.pdf

3.BMJ. 2002 Jul 20;325(7356):147-8.  Interpretation of rubella serology in pregnancy--pitfalls and problems.
Best JM, O'Shea S, Tipples G, et al
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC1123673/