Κυριακή
25 Σεπτέμβριος
2022

Doctor Vasiliadis

Διευρυμένος προγεννητικός έλεγχος

Αποτελεί μια νέα και εξαιρετικά εξειδικευμένη εξέταση μοριακής κυτταρογεννετικής, που εφαρμόζεται για την αποκάλυψη ενός μεγάλου αριθμού μικρό-ελλειπτικών συνδρόμων και παράλληλα ανιχνεύει ελλείψεις και αναδιατάξεις των χρωμοσωμάτων. Αυτές οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες δεν ανιχνεύονται με την κλασσική κυτταρογενετική ανάλυση και συμβαίνουν ξαφνικά χωρίς κληρονομικότητα σε μία  φυσιολογική κύηση.

 

Η εφαρμογή της συνιστάται σε περιπτώσεις προηγούμενης ατυχούς έκβασης κύησης όπου έχει αποκαλυφθεί εμβρυϊκή ανωμαλία χωρίς ταυτοποίηση χρωμοσωμιακής διαταραχής με τον κλασικό έλεγχο κυτταρογενετικής και / ή σε περιπτώσεις υπερηχογραφικών ευρημάτων. Δεν αποτελεί και δεν γίνεται χρήση της ως εξέταση ρουτίνας.

 

Ο διευρυμένος έλεγχος είναι σε θέση να διαγνώσει επιπλέον πολλά μικροελλειπτικά σύνδρομα, που όλα μαζί παρουσιάζουν μια συχνότητα εμφάνισης περί τις 1 στα 1200 νεογέννητα και συχνά εμπλέκονται σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς διανοητικής καθυστέρησης και καθυστέρησης της ανάπτυξης.

 

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν φέρει την μοριακή βιολογία σε κυρίαρχο επίπεδο, δια μέσου της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) που μας βοηθά στην ανίχνευση του DNA ιών, μικροβίων και παθολογικών γονιδίων τα οποία δυνητικά θα βλάψουν το έμβυο ή ακόμη και την μητέρα. Σύγχρονες μοριακές τεχνικές, όπως η συγκριτική γονιδιωματική υβριδοποίηση (CGH) μορούν σήμερα να ανακαλύψουν τα περισσότερα χρωμοσωμικά σφάλματα που περιγράφονται στις βάσεις δεδομένων συνδρόμων.

 

Για μια ενημέρωση δες εδώ το Cytoscan Optima το οποίο καλύπτει τα 83% από τα σύνδρομα που περιγράφονται στην βάση δεδομένων OMIM και όλα όσα περιγράφονται στα ειδικά Πάνελ CLINGEN και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα προγεννητικά δείγματα, όπως π.χ. αμνιακό υγρό, χοριονικές λάχνες, προϊόντα αποβολών.


Δες εδώ τον κατάλογο Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)

Για το εργαστήριο που εφαρμόζει το Cytoscan Optima δες εδώ

 

Παλαιότερα χρησιμοποιούμενα, ως τα περισσότερο γνωστά πακέτα αποτελούν :

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (®EPP)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύνδρομο  DiGeorge/VCFS/Cat eye 1:3.000 πληροφορία
Σύνδρομο Williams-Beuren 1:7.500 πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 1p36 1:10.000 πληροφορία
Σύνδρομο Prader-Willi/Angelman 1:10.000 πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 15q13 1:10.000 πληροφορία
Σύνδρομο Sotos (25% ευαισθησία) 1:14.000 πληροφορία
Σύνδρομο Smith-Magenis 1:25.000 πληροφορία
Σύνδρομο  Cri du Chat (5p) 1:50.000 πληροφορία
Σύνδρομο Langer-Giedon ( 8q23.2-q24.1) 1:50.000 πληροφορία
Σύνδρομο Miller-Dieker 1:50.000 πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 1q21.1 Σπάνιο πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 3q29 Σπάνιο πληροφορία
Σύνδρομο  Wolf-Hirschhorn (4p16.3) Σπάνιο πληροφορία
Σύνδρομο WAGR Σπάνιο πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 2p16 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 7q36.1 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 9q22.3 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 15q24 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 16p11 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 17q12 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 17q21.31 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 18q21.2 άγνωστη πληροφορία
Σύνδρομο μικροέλλειψης 22q13 άγνωστη πληροφορία

Για πρόσθετες πληροφορίες από το εργαστήριο InterGenetics ® που εκτελεί τον

διευρυμένο έλεγχο πατήστε εδώ

Πρόσφατα, η InterGenetics παρουσίασε το νέο τεστ Fetalis® (δείτε την πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση) που στηρίζεται στη γενωμική ανάλυση με τεχνολογία Next Generation Sequencing (NGS), του DNA περίπου 758 γονιδίων στο έμβρυο. Τα γονίδια που επιλέχθηκαν προσεχτικά, είναι συνδεδεμένα με πολλές σοβαρές παθήσεις και δυσπλασίες που είναι δυνατό να εκδηλώνονται με παθολογικά υπερηχογραφικά ή άλλα παθολογικά κλινικά ευρήματα στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Ένα παθολογικό αποτέλεσμα παρέχει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες, που με τη σειρά τους μπορεί να είναι κριτήριο για τη συνέχιση ή όχι της κύησης, ή/και να διευκολύνει αναπαραγωγικές επιλογές σε μελλοντικές κυήσεις.

Ο σκοπός της προγεννητικής γενωμικής αυτής εξέτασης, είναι να καθορίσει έγκαιρα και αποφασιστικά, αν ένα υπερηχογραφικό ή άλλο σοβαρό κλινικό εύρημα στο έμβρυο, μπορεί να αποδοθεί σε μεταλλάξεις σε κάποιο από τα περίπου 758 γονίδια που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες σοβαρές γενετικές παθήσεις.

Ποσοστό περίπου 50% των παθολογικών υπερηχογραφικών ευρημάτων στα έμβρυα οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων, που δεν αποκαλύπτει και δεν είναι σε θέση να διαγνώσει ο προγεννητικός μοριακός καρυότυπος

.

© Δρ Θεόδωρος Ξ. Βασιλειάδης
RCD021H