Παρασκευή
30 Ιουλίου
2021

Doctor Vasiliadis

Επίλογος

Αν και ο κίνδυνος καρκινογένεσης από την hpv λοίμωξη θεωρείται μεγάλος με το να παρουσιάζονται 500.000 νέες περιπτώσεις κάθε έτος παγκόσμια, ο κίνδυνος γενικά στον πληθυσμό των προηγμένων χωρών παραμένει χαμηλός χάρη στην ιατρική παρακολούθηση και την έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσπλαστικών προκαρκινικών αλλοιώσεων. Από τους 200.000 θανάτους που συμβαίνουν παγκόσμια το 80% καταγράφονται στις υποανάπτυκτες χώρες με χαμηλό ποσοστό κρατικού προληπτικού ελέγχου.

Όσον αφορά για τον φόβο και τον πανικό που δημιουργείται στα νέα κυρίως παιδία που διαπιστώνουν την hpv πρωτολοίμωξη και την πιθανή επερχόμενη καρκινογένεση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο συνολικός κίνδυνος ατυχούς έκβασης ως συνέπεια της hpv λοίμωξης είναι προς το παρόν περίπου πέντε φορές λιγότερος συγκριτικά με το κάπνισμα για το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει ο ανάλογος πανικός.

hpvvirus.jpg


© Theodoros X. Vasiliadis, MD, PhD