Παρασκευή
30 Ιουλίου
2021

Doctor Vasiliadis

Κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων της γυναίκας (HPV) Χρονική διάρκεια εμφάνισης, επιδείνωσης και υποστροφής της HPV βλάβης

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου

Με τις καλύτερες εκτιμήσεις, η χρονική διάρκεια από την πρωτολοίμωξη έως την εμφάνιση των οξυτενών κοδυλωμάτων κυμαίνεται μεταξύ τριών εβδομάδων και οκτώ μηνών με μέση διάρκεια τους 1 έως έξι μήνες. (πηγή)

Οι Nicolas F. Schlecht και οι συνεργάτες του μελέτησαν τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται μια βλάβη να προχωρήσει από απλό κονδύλωμα σε προκαρκινική ή και αρχόμενη καρκινική βλάβη και αντίστροφα για τον χρόνο που χρειάζεται μια βλάβη για την υποστροφή. Στη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο Journal of the National Cancer Institute, το 2003 (πηγή) αναλύεται ο αθροιστικός κίνδυνος (cumulative risk) σε σχέση με τον χρόνο σε μήνες από 0 έως 96 (8 χρόνια) για την υποστροφή και την εξέλιξη των κυτταρικών ατυπιών από λοίμωξη HPV και των χαμηλόβαθμων βλαβών (LGSIL) σε προκαρκινικές αλλοιώσεις (HGSIL)  ανάλογα με την κατάσταση μόλυνσης τους ως : 1) αρνητικές για ενεργό λοίμωξη, 2) μολυσμένες με μη ογκογόνους τύπους HPV και 3) μολυσμένες με ογκογόνους τύπους HPV.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο απαιτούμενος μέσος χρόνος σε μήνες για την υποστροφή μιας κονδυλωματώδους βλάβης.

hpv_reg2.jpg

Στην παραπάνω μελέτη βρέθηκε ότι περίπου το 50% των χαμηλόβαθμων βλαβών (LGSIL) υποστρέφει μέσα σε διάρκεια 6 μηνών. Μετά από πάροδο δύο ετών υποστρέφουν περίπου το 60% των υψηλόβαθμων βλαβών που έχουν μολυνθεί από ογκογόνους ιούς και περισσότερο από το 90% οι χαμηλόβαθμου βλάβες. Στην παρακάτω γραφική ανάλυση εμφανίζεται η τάση υποστροφής των βλαβών κονδυλωμάτων σε σχέση με το χρόνο,

hpv_reg.jpg

Το ποσοστό των βλαβών που θα εξελιχθούν σε προκαρκινικές ή καρκινικές βλάβες όπως φαίνεται από την παραπάνω μελέτη δείχνει να έχει άμεση σχέση με το είδος και την παρουσία του ιού στην βλάβη. Έτσι, οι βλάβες που έχουν θετικό φορτίο από καρκινογόνο ιό έχουν  μεγαλύτερη πιθανότητα για επιδείνωση  σε σχέση με αυτές που δεν έχουν ιϊκό φορτίο, ή έχουν μολυνθεί από μη ογκογόνους ιούς. Στην παρακάτω γραφική εμφανίζεται η ποσόστωση επιδείνωσης των βλαβών σε σχέση με το ιϊκό φορτίο.

hpv_prog.jpg

Η μέση χρονική διάρκεια επιδείνωσης των βλαβών φαίνεται να μην έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το είδος του ιϊκού φορτίου και η μέση διάρκεια της εξέλιξης σε προκαρκινικές ή καρκινικές βλάβες φαίνεται να είναι περίπου 7 χρόνια. Στην παρακάτω γραφική ανάλυση φαίνεται η μέση χρονική διάρκεια της εξέλιξης των βλαβών της hpv προσβολής σε σχέση με το είδος του ιϊκού φορτίου.

hpv_prog2.jpg

© Theodoros X. Vasiliadis, MD, PhD