Παρασκευή
30 Ιουλίου
2021

Doctor Vasiliadis

Κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων της γυναίκας Μηχανισμοί μετάδοσης (μεταφορά της HPV λοίμωξης)

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου

Η μόλυνση HPV των γεννητικών οργάνων της γυναίκας κατά κανόνα στη βιβλιογραφία θεωρείται σεξουαλικά μεταδιδόμενη μόλυνση, όμως η πραγματικότητα εφαρμόζει στη μόλυνση της ανθρώπινης σωματικής επαφής όχι απόλυτα σεξουαλικής. Επίσης κατά κανόνα η hpv μόλυνση μεταφέρεται με μικροτραυματική επαφή των βλεννογόνων και του δέρματος και όχι με απλή δερματική επαφή. Εκτός όμως από την μεταξύ ανθρώπων επαφή, η hpv λοίμωξη μπορεί να μεταφερθεί με μολυσμένα σκεύη που μπορούν να τραυματίσουν ή να κόψουν το δέρμα ή τους βλεννογόνους. Σε επιλεγμένες μελέτες βρέθηκε ότι η αναμενόμενη συχνότητα προσβολής των δερμάτων του ανθρώπου να είναι μεγάλη και ανάλογη με την ηλικία (πηγή), όμως το 89% των θετικών για ιό hpv δερμάτων είναι μολυσμένα με τα στελέχη 1,2,27 και 57, στελέχη που είναι διαφορετικά από τα γεννητικά κονδυλώματα. (πηγή)

hpv_g_4.jpg

Ωστόσο, ο κανόνας στην μετάδοση των πρωκτογεννητικών κονδυλωμάτων είναι και παραμένει η σεξουαλική επαφή.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στην δική μας μελέτη συχνότητας κατανομής των κονδυλωμάτων ανάλογα με την ηλικία (δες εδώ), τα στατιστικά ευρήματα ενισχύουν την άποψη της κατά κανόνα με σεξουαλική επαφή μετάδοσης των γεννητικών κονδυλωμάτων και αποκλείουν κατά βάση την επικρατούσα κατά μερικούς άποψη ότι η μετάδοση είναι δυνατή από κοινόχρηστους χώρους η κοινόχρηστα εξαρτήματα (πχ τουαλέτες, πετσέτες κλπ). Όπως αναφέραμε σε αυτή την περίπτωση, δεδομένου ότι η κατανομή χρήσης κοινόχρηστων είναι όμοια σε όλο τον πληθυσμό η αναμενόμενη συχνότητα hpv λοίμωξης θα πρέπει να είχε περίπου όμοια κατανομή σε όλες τις ζώνες ηλικίας, άποψη που αντικρούει στα στατιστικά συμπεράσματα. Επίσης σε μελέτες που έγιναν σε κοινόχρηστους χώρους, όπως λεκάνες, λουτρά δεν βρέθηκε ιϊκό DNA στις επιφάνειες τους και έτσι η άποψη μετάδοσης απο κοινόχρηστους χώρους δεν υποστηρίζεται. (πηγή)

Το προφυλακτικό μειώνει αλλά δεν προστατεύει την μετάδοση της hpv λοίμωξης. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες των ζευγαριών που δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό έχουν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν hpv λοίμωξη σε σχέση με τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Στις περιπτώσεις γεννητικών κονδυλωμάτων, η δερματική μικροτραυματική επαφή στα έξω γεννητικά όργανα μπορεί να μεταφέρει την hpv λοίμωξη μεταξύ συντρόφων και επομένως δεν απαιτείται πλήρης σεξουαλική επαφή για τη μετάδοση. (πηγή)

© Theodoros X. Vasiliadis, MD, PhD