Πέμπτη
22 Οκτωβρίου
2020

Doctor Vasiliadis

Φυσιολογικές τιμές ορμονικού ελέγχου της γυναίκας
ΕΙΔΟΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΕΥΡΟΣ         ΤΙΜΩΝ  
       
FSΗ ωοθυλακιοτρόπος   παραγωγική φάση 3 - 20  mU/ml  
  εκκριτική φάση  1 - 12  mU/ml  
LΗ ωχρινοτρόπος     παραγωγική φάση 2 -15 mU/ml  
  εκκριτική φάση  1 - 19 mU/ml  
Ολική  Τ τεστοστερόνη      0,1 - 0,95  ng/ml 
Ελεύθερη Τ < 30 έτη  1,1 - 3,0  pg/ml
  ≥ 30 έτη  0,6 - 2,6  pg/ml
S H B G φυλοσυνδετική πρωτεϊνη    20 - 100  nmol/lt
προγεστερόνη  παραγωγική φάση  0,1 - 3,9 nmol/ml  
  εκκρητική φάση  0,5 - 95 nmol/ml  
E 1  οιστρόνη   μέρα  ≤ 11  13 - 115 pg/ml  
  μέρα  > 11 90 - 223 pg/ml  
Ε 2  οιστραδιόλη   παραγωγική φάση  30 - 100   pg/ml   
  εκκριτική φάση  50  - 250  pg/ml   
P R L προλακτίνη      παραγωγική φάση  < 25  ng/ml  
  εκκριτική φάση  5 - 40 ng/ml  
D H E Α δεϋδροεπιανδροστερόνη      1,5 - 7,8  ng/ml
D H E A - S  θειϊκή  DHEA    0,7 - 4,0   μg/ml
17-OH-prog  υδροξυ-προγεστερόνη   παραγωγική φάση  0,1 - 1,2  ng/ml  
  εκκριτική φάση  1,0 - 4,0  ng/ml  
Δ4 - ADD    Δ4-ανδροστενεδιόλη      1,0 - 3,8  ng/ml
Κορτιζόλη  8πμ   6,5 - 26   μg/dl
   »  »       10μμ   2,8 - 8  μg/dl
T 3 τριϊόδοθυρονίνη      0,8 - 2   ng/ml
T 4 θυροξίνη       4,5 - 12 μg/dl
TSΗ θυρεοειδοτρόπος ορμόνη     0,46 - 4,98 μIU/ml
β-hCG χορειακή γοναδοτροπίνη        0 - 5   mU/ml
       
       

Σημείωση : η επιλογή σε κάθε στoιχείο παραπέμπει (link) σε πληροφορίες από την Αγγλική ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ