Παρασκευή
21 Ιανουαρίου
2022

Doctor Vasiliadis

Φυσιολογικές τιμές ορμονικού ελέγχου της γυναίκας
ΕΙΔΟΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
FSΗ ωοθυλακιοτρόπος παραγωγική φάση 3 - 20 mU/ml
εκκριτική φάση 1 - 12 mU/ml
LΗ ωχρινοτρόπος παραγωγική φάση 2 -15 mU/ml
εκκριτική φάση 1 - 19 mU/ml
Ολική  Τ τεστοστερόνη 0,1 - 0,95 ng/ml
Ελεύθερη Τ < 30 έτη 1,1 - 3,0 pg/ml
≥ 30 έτη 0,6 - 2,6 pg/ml
S H B G φυλοσυνδετική πρωτεϊνη 20 - 100 nmol/lt
προγεστερόνη παραγωγική φάση 0,1 - 3,9 nmol/ml
εκκρητική φάση 0,5 - 95 nmol/ml
E 1  οιστρόνη μέρα  ≤ 11 13 - 115 pg/ml
μέρα  > 11 90 - 223 pg/ml
Ε 2  οιστραδιόλη παραγωγική φάση 30 - 100 pg/ml
εκκριτική φάση 50  - 250 pg/ml
P R L προλακτίνη παραγωγική φάση < 25 ng/ml
εκκριτική φάση 5 - 40 ng/ml
D H E Α δεϋδροεπιανδροστερόνη 1,5 - 7,8 ng/ml
D H E A - S  θειϊκή  DHEA 0,7 - 4,0 μg/ml
17-OH-prog  υδροξυ-προγεστερόνη παραγωγική φάση 0,1 - 1,2 ng/ml
εκκριτική φάση 1,0 - 4,0 ng/ml
Δ4 - ADD    Δ4-ανδροστενεδιόλη 1,0 - 3,8 ng/ml
Κορτιζόλη 8πμ 6,5 - 26 μg/dl
»  »       10μμ 2,8 - 8 μg/dl
T 3 τριϊόδοθυρονίνη 0,8 - 2 ng/ml
T 4 θυροξίνη 4,5 - 12 μg/dl
TSΗ θυρεοειδοτρόπος ορμόνη 0,46 - 4,98 μIU/ml
β-hCG χορειακή γοναδοτροπίνη 0 - 5 mU/ml

Σημείωση : η επιλογή σε κάθε στoιχείο παραπέμπει (link) σε πληροφορίες από την Αγγλική ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης