Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Ανωορρηκτική Αμηνόρροια - Αραιομηνόρροια

ΑΙΤΙΑ       Α Ν Ω Ο Θ Υ Λ Α Κ Ι Ο Ρ Ρ Η Ξ Ι Α Σ

Ι. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Κ.Ν.Σ.)

* Ιδιοσυστατική καθυστέρηση της ήβης

- συνήθως με παχυσαρκία

* Διαιτιτικές διαταραχές - απώλεια βάρους

* Ψυχολογικά αίτια

* Σ. KALLMANN

* Mεμωνομένη ανεπάρκεια FSH ή LH

* Κρανιοφαρυγγιώματα

* Όγκοι της 3ης κοιλίας

* Απόφραξη υδραγωγού του Sylvious

* Εγκεφαλίτιδα

ΙΙ. ΥΠΟΦΥΣΗ

* Σύνδρομο κενού τουρκικού εφιππίου

* Ανεπάρκεια ή νέκρωση τουρκικού εφιππίου (Σ. Sheehan)

* Υπερλειτουργία κυττάρων προλακτίνης

* Μικροαδενώματα ( ακρομεγαλία, Cushing, υπέρ-PRL)

* Φυμάτια ή κοκκιώματα στο τουρκικό εφίππιο

ΙΙΙ. ΩΟΘΗΚΗ

* Αγενεσία

* Σ. Turner

* Ανθισταμένη ωοθήκη

* Πρόωρη έκπτωση λειτουργίας

* Πολυκυστικό Σ. (P.C.O.)

* Όγκοι ωοθηκών

- μη λειτουργικοί

- λειτουργικοί : leydig

sertοli

του στρώματος

IV. ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

* Λειτουργία θυρεοειδούς αδένα

*    >>      επινεφριδίων

* Ανεπάρκεια ήπατος

*    >>      νεφρών

V.  ΦΑΡΜΑΚΑ

*  Παράγωγα ρεζερπίνης

*     >>    φαινοθειαζίνης

*  Που προκαλούν υπέρ-PRL

Σημείωση : η επιλογή σε κάθε στoιχείο παραπέμπει (link) σε πληροφορίες από την Αγγλική ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

 

 

©Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης