Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Εξοπλισμός στο Κεντρικό Ιατρείο (Ομόνοια)

1. Υπερηχοτομογράφος έγχρωμος με doppler General Electric GE LogiQ-400 με τρείς κεφαλές (ενδοκολπική, linear για μαστό και διακοιλιακή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Υπερηχοτομογράφος General Electric GE LogiQ-200 με δύο κεφαλές (ενδοκολπική και διακοιλιακή)

3. Κολποσκόπιο Zeiss με camera καταγραφής Sony

4. Κρυοπηξία Wallach με CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ηλεκτροδιαθερμοπηξία Radiotom T70

sas.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
2.jpg