Κυριακή
25 Σεπτέμβριος
2022

Doctor Vasiliadis

Σακχαρώδης διαβήτης (σάκχαρο) και εγκυμοσύνη

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου

Η αύξηση του σακχάρου στο αίμα του ανθρώπου, «ο σακχαρώδης διαβήτης», όπως αποκαλείται λόγω του συμπτώματος της πολυουρίας που προκαλεί, εμφανίζεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ποσοστό από 2,5% έως και 7%, αλλά μπορεί και να είναι προϋπάρχουσα πάθηση σε ποσοστό 0,2 έως 0,3% των κυήσεων.

Πριν την ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1951, η μητρική θνησιμότητα στον εγκατεστημένο διαβήτη ήταν 50%. Με την πρόοδο στην έρευνα και την πρόληψη, σήμερα η μητρική θνησιμότητα περιορίστηκε στο 4‰ των κυήσεων, αν και παραμένει 4-πλάσια αυξημένη σε σχέση με τις φυσιολογικές κυήσεις.

Αντίθετα, η περιγεννητική θνησιμότητα ήταν και παραμένει υψηλή ακόμη και σήμερα, με ποσοστό περί τα 4% έως 30% των κυήσεων. Ο μηχανισμός ο οποίος οδηγεί σε εμβρυϊκό ή νεογνικό θάνατο παραμένει άγνωστος και η βασικότερη αιτία του περιγεννητικού θανάτου φαίνεται να είναι η διαβητική κετοξέωση, η οποία συνδέεται με το 90% της περιγεννητικής θνησιμότητας.

Η αυξημένη περιγεννητική θνησιμότητα και η κοινωνική ευαισθησία σε αυτή, είναι αυτό που σήμερα ώθησε την μαιευτική παρακολούθηση στην σχολαστική διευθέτηση και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις στην υπερβολική διάγνωση στην εγκυμοσύνη, υπό την έννοια ότι μερικές φορές «βλέπουμε το φεγγάρι και παίρνουμε μέτρα ως να θέλουμε να προφυλαχθούμε από τον ήλιο», χρησιμοποιώντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα, ωθώντας όλες τις έγκυες στο να κάνουν το τέστ με 100 γραμμάρια γλυκόζης και 4 λήψεις αίματος και θέτοντας με αυτά τα κριτήρια την διάγνωση του Σ.Δ., με ότι συνεπάγεται αυτό, σε οριακές περιπτώσεις ανοχής γλυκόζης, που σε άλλη περίπτωση θα χαρακτηρίζονταν φυσιολογικές. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η διαφορά των κριτηρίων στη δοκιμασίες γλυκόζης που παρατίθενται παρακάτω.

Είναι γεγονός ότι από την δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, η μέση ηλικία τεκνοποίησης αυξήθηκε κατά μια δεκαετία (από την ηλικία των 23 ετών στην ηλικία των 33 ετών). Επίσης, είναι γεγονός ότι στις ηλικίες κάτω των 44 ετών, η εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη στον γενικό πληθυσμό διπλασιάστηκε σε συχνότητα, με ποσοστό από 6‰ στο 14‰. Επίσης, είναι γεγονός ότι ένα φυσιολογικό γεγονός, ο τοκετός, τείνει λόγω της διαγνωστικής διευθέτησης του να μετατραπεί σε «ασθένεια».

Είναι φρόνιμο λοιπόν, ο μαιευτήρας, να προσαρμόζει τον αυστηρό έλεγχο με βάση την εμπειρία του, τα ιατρικά δεδομένα και το ιστορικό της εγκύου, ώστε να συνδυάζει και να έχει αφενός μεν ασφαλή αποτελέσματα και αφετέρου την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία της εγκύου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

1.α ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΤΕΣΤ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (διπλή δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη) :

Η χρήση του υιοθετήθηκε από εμάς την δεκαετία του 80 και η εφαρμογή του συνεχίστηκε στην καθημερινή μαιευτική μας πράξη και μέχρι σήμερα στο δικό μας υλικό αποδείχθηκε αξιόπιστη δοκιμασία. Αποτελεί μέθοδο ανίχνευσης των εγκύων με ελαττωμένη ανοχή στη γλυκόζη, τροποποιημένη από τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως "Glucose challenge test (GCT)" και είναι μια παραλλαγή του "two-step approach" που προτείνεται σήμερα από την "Αμερικανική Ένωση Σακχαρώδη Διαβήτη". Αποτελεί μια εύκολη για την έγκυο διαγνωστική προσέγγιση και εφαρμόζεται στις εγκύους που κλινικά ταξινομούνται ως χαμηλού κινδύνου κυήσεις για να αναπτύξουν ΣΔ κύησης. Τα όρια που τέθηκαν, αποτελούν τα όρια των φυσιολογικών τιμών σακχάρου των εγκύων γυναικών που μελετήθηκαν το 1976 (1).

Το απλό τέστ (GTC, τέστ ανοχής στη γλυκόζη ή τέστ ανίχνευσης των εγκύων που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΣΔΚ), διενεργήθηκε μεταξύ 12ης και 18ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης με προτίμηση την 16η εβδομάδα. Λήφθηκε γλυκόζη αίματος με νηστεία 8 έως 10 ωρών. Στη συνέχεια χορηγήθηκε στην έγκυο ένα ποτήρι χυμός πορτοκαλιού και ένα τοστ με τυρί (φόρτιση με περίπου 75gr γλυκόζης). Δύο ώρες μετά λήφθηκε πάλι γλυκόζη αίματος από την έγκυο. Οι έγκυες που είχαν στις 2 ώρες γλυκόζη αίματος μικρότερη από 100mg/dl θεωρήθηκαν φυσιολογικές και παρακολουθήθηκαν με απλή εξέταση σακχάρου αίματος νηστείας και ούρων. Σε αυτές που στις 2 ώρες είχαν σάκχαρο αίματος μεγαλύτερο από 120mg/dl, επιλέχθηκαν για καμπύλη σακχάρου. Αυτές με ενδιάμεσες τιμές παρακολουθήθηκαν στενότερα σε συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα και επανέλαβαν το GCT την 22η εβδομάδα κύησης. Με αυτή τη μέθοδο στο δικό μας υλικό ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης κλάσης Α εμφανίστηκε σε ποσοστό μόνο 1,3% και η περιγεννητική θνησιμότητα ήταν μηδενική. Παρακάτω παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα αποδεκτών ορίων και μεθόδων GCT.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ (GCT) συστήνεται πριν τις 18 εβδ. κύησης
Πηγές GCT Μέθοδος φόρτισης
Χρόνος Όριο νήστεως Όριο μετά φόρτιση
Δικό μας υλικό τοστ και χυμός (≈75γρ γλυκόζη) 2 ώρες < 100 mg/dl < 120 mg/dl
American Diabetes Association (3) 75 gr γλυκόζης 2 ώρες < 95 mg/dl < 140 mg/dl
World Health Organization (2) 75 gr γλυκόζης 2 ώρες < 110 mg/dl < 140 mg/dl
The Expert Commitee (4) 50 gr γλυκόζης 1 ώρα < 95 mg/dl < 130 mg/dl

1.β ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ με 100γρ. ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ (OGTT) συστήνεται μεταξύ 18 - 24 εβδ. κύησης:

Δοκιμασία με 100 gr από στόματος ΓΛΥΚΟΖΗ (8-16 ώρες νηστεία):
ΜΗ ΕΓΚΥΟΣ ΕΓΚΥΟΣ (4)
ΕΓΚΥΟΣ(3)
ΩΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
ΗΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΑΝΟΧΗ
Σ.Δ. ΚΥΗΣΗΣ Σ.Δ. ΚΥΗΣΗΣ ΛΕΠΤΑ
Νήστις
≤ 110 140 ≥ 105 ≥ 95
0
1 η
≤ 200 200 ≥ 190 ≥ 180 60΄
2 η
≤ 140 140-199 ≥ 165 ≥ 155 120'
3 η
≥ 145 ≥ 140 180'
** ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Σ.Δ. ΚΥΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές αποτελούν αποδοχή:(4) The Expert Commitee (η επιλογή μας) , (3) American Diabetes Association

1.γ ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ GCT / OGTT):

ΚΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΕΠΙΛΟΓΗ GCT

ΚΥΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΕΠΙΛΟΓΗ OGTT

ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ≤ 35 ΕΤΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ > 35 ΕΤΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σ.Δ. ΟΧΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σ.Δ. ΝΑΙ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ Σ.Δ. ΟΧΙ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ Σ.Δ. ΝΑΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΡΟΣ / BMI < 30

ΥΠΕΡΒΑΡΗ ΕΓΚΥΟΣ / BMI ≥ 30

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

PCO, ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ ΟΧΙ

PCO, ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗ ΝΑΙ

 

2. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Σ.Δ. (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) :
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

ΛΑΝΘΑΝΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΤΥΠΟΣ Ι (ΝΕΑΝΙΚΟΣ)
ΤΥΠΟΣ ΙI (ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ WHITE ΤΟΥ Σ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ (τροποποιημένη κλάση Α):

ΚΛΑΣΗ Α :
Α1 - ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΙΤΑ
Α2 - ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
Β :
ΕΝΑΡΞΗ Σ.Δ. ΜΕΤΑ ΤΟ 20 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Σ.Δ. < 10 ΕΤΗ / ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
C :
EΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ ΤΟ 19 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 - 19 ΕΤΗ / ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
D :
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 10 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > 20 ΕΤΗ
ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ-ΑΠΛΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
E :
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 10 ΕΤΟΣ ή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ > 20 ΕΤΗ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΔΗΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ
F :
ΥΠΑΡΞΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ
R :
Ε + ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
RF :
R + F
G :
ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
H :
ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Τ :
ΚΥΗΣΗ ΜΕΤΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
H ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΥΡΗΝΣΗ ΜΕ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ, ΑΖΩΘΑΙΜΙΑ, ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΚΥΗΣΗ

 

 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Σ.Δ. ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ :
ΜΕΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 4% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ
ΜΟΡΦΗ Σ.Δ. ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ.Δ. ΤΥΠΟΥ ΙΙ
ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ...
ΓΛΥΚΟΖΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ < 90 mg/dl (ΛΑΝΘΑΝΩΝ Σ.Δ.)
ΓΛΥΚΟΖΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ > 90 mg/dl
ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 23η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ
ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΗΣΕΩΝ
60% ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΟ Σ.Δ. ΜΕΤΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ
Η ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΜΟ Σ.Δ.
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ

 

 

 

5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ :

- ΣΑΚΧΑΡΟ ΝΗΣΤΙΑΣ > 105 gr/dl ΣΤΙΣ 32 ΕΩΣ 40 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΗΣΗΣ > 40 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
- ΚΑΚΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
- ΚΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
- ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ (ΑΙΤΙΟ ΝΕΟΓΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 30-90%)


ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ :

(ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΑ ΕΩΣ 4-ΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΥΩΝ)
στην ΚΛΑΣΗ Α :
1- 1,6 %
ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΑΚΧΑΡΟ 3ου 3μήνου < 100mg/dl :
4,0 %

ΣΑΚΧΑΡΟ 3ου 3μήνου 100-150 mg/dl :
16,0 %
ΣΑΚΧΑΡΟ 3ου 3μήνου >150mg/dl :
24,0 %

 

6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ :

- ΔΙΑΤΗΡΕΙ 4-ΠΛΑΣΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 4‰
- ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
- ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
- ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ (ΑΙΤΙΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 5-15%)
- ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΤΟΚΕΤΟ
- ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ

 

7. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΟ :

ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ (13,6%-ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ Σ.Δ.)
ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ & ΟΞΕΩΣΗ

- ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ, ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ
- ΜΕΙΩΣΗ pH ΑΙΜΑΤΟΣ
- ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ >5 mmol/l
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ / ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
- ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ (ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΔΕΝ ΕΠΕΙΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΝ Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ 45-55 mg/dl)
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ( 10 - 20 % )
ΥΔΡΑΜΝΙΟ (ΣΧΕΤΙΚΑ 2 - ΠΛΑΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)
- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2% ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ
- ΣΥΧΝΟΤΗΑ 18% ΣΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥ (ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ (4 - ΠΛΑΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ )
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΠΩΣ :
- ΜΙΚΡΟΙ ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ
- ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ
- ΟΙΔΗΜΑΤΩΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΩΝ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ (23% σε τυπου ΙΙ ΣΔ) (ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ ≥ 300 mg / ημέρα )
- Η ΕΓΚΥΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
- Ο ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 34 ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣ
- ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ 50% ΠΡΟΕΚΛΑΨΙΑ
- Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΕΝΩΣΗ) < 60gr / μέρα ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
- ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ


8. ΕΠΙΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ :

ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ. ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΞΥ 36 & 38 ΕΒΔ.) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ Σ.Δ.
ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ (ΜΑΚΡΟΣΩΜΙΑ)
♦ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΟ 1 ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΕΣ > 130 mg/dl
IUGR-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ (ΣΠΑΝΙΑ)
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ & ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΙΤΙΕΣ:
♦ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ( 25 - 30 % )
♦ ΥΠΕΡΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΑΙΜΙΑ (ΙΚΤΕΡΟΣ) ( 5 - 10 % )
♦ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ( 10 - 25 % )
♦ ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ ( 25 % )
♦ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ (Ht > 65%)
♦ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ (3-ΠΛΑΣΙΕΣ, 2-7%) ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ½ ΣΩΜΑ
ΕΑΝ Ο Σ.Δ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 7%
ΕΑΝ Ο Σ.Δ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2-3%
→ ΔΥΣΠΑΛΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔ. ΣΤΗΛΗΣ , ΜΗΝΙΓΓΟΚΗΛΗ, ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΙΑ
→ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
→ ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΝΕΦΡΩΝ, ΔΙΠΛΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ

 

9. ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ :

Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΠΕΡΝΑ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
Η ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
ΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
Η ΠΟΛΛΗ ΓΛΥΚΟΖΗ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΕΜΒΡΥΑ
Η ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ ΕΜΒΡΥΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Η ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΟΑ (όγκος αίματος/min),ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΥΔΟΥ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΦΡΑ
ΤΟ hPL ΕΧΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ-ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ-ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΗΤΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΟΔΗΓΕΙ Η "ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ" ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ :
- ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΗΠΑΡ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΤΟΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΕΤΟΞΕΙΚΟΥ ΚΑΙ β-ΥΔΟΡΟΞΥΒΟΥΤΗΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
- ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΔΙΟΥΡΗΣΗ & ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ
ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ :
- ΟΙ ΑΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
- ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
- 20% ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ
- Η ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒ/ΘΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ή ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΚΕΤΟ
- Η LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ
- Η ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΦΙΒ/ΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ :

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ : ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ :
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΔ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΕ 4 -5 ΕΒΔ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕ ΚΛΑΣΗ WHITE ≥ C
ΣΥΛΛΗΨΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΥΧΟΝ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
- Η ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ - ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
ΣΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ : ΣΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ :
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΘΕ
ΠΙΘΑΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ :
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤΑ WHITE
- ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΝΗΣΤΕΩΣ <105mg dl
- ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 4ΕΒΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2. ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΡΕΜΙΑΣ (NST=Non Stress Test)
ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ 3. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
DOPPLER ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
6. DOPPLER ΟΜΦΑΛΙΟΥ
7. ΜΕΤΡΗΣΗ L/S ratio THN 37-38 ΕΒΔ.
L/S ratio >= 2:1 ΚΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
1,5-1,9 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΗΠΙΟ ΣΑΔ
H ΣΧΕΣΗ L/S ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ
- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ L/S ΣΕ A, B, C
- ΝΩΡΙΤΕΡΑ L/S ΣΕ D, F, R

 

11. ΠΑΓΙΔΕΣ :

√ ΤΑ β-ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΜΙΜΗΤΙΚΑ (β-ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ.
√ ΤΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ (ΚΟΡΤΙΖΟΝΕΣ) ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.
√ ΣΤΟΝ Σ.Δ. ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗς ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ.
√ ΣΤΟΝ Σ.Δ. ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ α-FP ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΜΕ α-ΦΕΤΟΠΡΩΤΕϊΝΗ.


12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ :

- ΣΕ ΚΛΑΣΗ Α ΚΑΤΑ WHITE ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ 40 ΕΒΔ. ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
- ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ > Α ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΤΗΝ 38η εβδ.
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΣΗ
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 38η εβδ.
* ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Η ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΥΘΗΣΗ


13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΚΕΤΟΥ :

ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ : ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ :
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6-8 ΩΡΕΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ≤ 35 ΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ > 35 ΕΤΩΝ
ΠΟΛΥΤΟΚΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΤΟΚΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΡΥΜΕΝΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΟΔΕΙΩΝ
ΚΥΗΣΗ ≥ 37 ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗ < 37 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΙΣΧΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΟΜΑΛΟ ΒΑΡΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ
ΒΑΡΟΣ>4000 gr + BISHOP SCORE ≤ 9
ΚΑΛΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΕΔΩΣΗ BISHOP SCORE ≤ 5
ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩN ΚΥΗΣΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΔΡΑΜΝΙΟΥ ΥΠΟΨΙΑ ΔΥΣΤΟΚΙΑΣ ΩΜΩΝ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ

14. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ. :

1. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
- ΔΙΑΙΤΑ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ 160 -180 gr/day
ΕΑΝ O ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ > 30 ΤΟΤΕ ΜΕΙΩΣΗ 25% ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟ 35-40% ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ
- ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΤΟΤΕ ΟΧΙ ΙΣΝΣΟΥΛΙΝΗ
- ΕΑΝ Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΝΗΣΤΕΩΣ 10 ΩΡΩΝ > 105 mg/dl ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΣ ΙΝΣ. ΑΡΧΙΚΑ 16 IU / 24 H
- EΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ O ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ :

ΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (5) ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΝΗΣΤΙΣ 70 - 100 mg/dl
2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
70 - 120 mg/dl
2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 70 - 120 mg/dl
2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΡΥΝΟ
70 - 120 mg/dl

2. ΠΡΟΥΠΑΡΧΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ Σ.Δ.
- ΔΙΑΙΤΑ + ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
* ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ
- ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
- ΤΗΣ HbA1c ΓΛΥΚΟΖΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΣΧΕΣΗ ΜΕ 2 ΜΗΝΕΣ)

3. ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
- ΤΗΝ ΠΡΩΙΑ ΕΓΧΥΣΗ DEXTROSE 5% ME 40 drops/min ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 2-3 IU / ΩΡΑ
- ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 100 mg/dl

4. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ :
- ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (Ο ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ)
βιβλιογραφία Τελευταία αναθεώρηση Ιούνιος 2011
©Theodoros Xen. Vasiliadis,MD,PhD