Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Υπερηχογενείς εστίες καρδιάς εμβρύου

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη,  Μαιευτήρα-Γυναικολόγου

Στη διάρκεια του προγεννητικού υπερηχογραφήματος, σε συχνότητα 2,6% έως 7,3% ανευρίσκεται ενδοκαρδιακά μια υπερηχογενής εστία (ένα μικρό σφαιρίδιο / μπαλάκι = ball / foci). Μερικοί συγγραφείς έχουν εκφράσει την άποψη ότι η ενδοκαρδιακή υπερηχογενής εστία, ακόμη και ως ένα απομονωμένο εύρημα, είναι δυνατό να σχετίζεται με τρισωμία 21 του εμβρύου (σύνδρομο Down). Μεταγενέστερες μελέτες και ανασκοπήσεις έχουν καταλήξει ότι η παρουσία ως μεμονωμένου ευρήματος μιας υπερηχογενούς ενδοκαρδιακής εστίας (ΥΕΕ) δεν αποτελεί δείκτη υψηλού κινδύνου για τρισωμίες.

Κατά τους Shanks AL και συν. 2009 (πηγή) η παρουσία ΥΕΕ μαζί με θετικούς άλλους υπερηχογραφικούς δείκτες σχετίζεται με στατιστικά σημαντικό κίνδυνο για τρισωμία 21 με τον σχετικό κίνδυνο (relative risk) να είναι 4,4. Σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 35 ετών με χαμηλό πληθυσμιακό κίνδυνο, η ύπαρξη ΥΕΕ ως μεμονωμένο εύρημα δεν σχετίζεται στατιστικά με σημαντική αύξηση κινδύνου με τον σχετικό κίνδυνο να είναι 1,7.

Σύσταση συγγράφοντα :

Συνιστούμε προς διασφάλιση και της ελάχιστης πιθανότητας τρισωμίας να κάνετε τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPD), που αφενός είναι ακίνδυνος για εσάς και το έμβρυο σας και αφετέρου έχει υψηλό δείκτη θετικής προγνωστικής αξίας, 97,9% για την τρισωμία 21 και 100% για τις τρισωμίες 18 και 13.

Για την ενημέρωση σας, στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την βιβλιογραφία
© Theodoros Xen. Vasiliadis

echo_foci.jpg

για να δείτε την σχετική βιβλιογραφία πατήστε εδώ

 

Δείτε τα περιεχόμενα Υπερήχων

 

© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης