Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Καμπύλη ανάπτυξης FL

Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, αρχίζοντας από την 10η εβδομάδα και μέχρι το τέλος της, για την αξιολόγηση της ανάπτυξης του εμβρύου γίνεται η μέτρηση του μήκους του μηριαίου οστού του (FL= femur lenght).

Μεταξύ 9ης και 13ης εβδομάδας η απόκλιση των μετρήσεων σε αντιστοιχία εβδομάδων κύησης δεν υπερβαίνει τις ± 7 ημέρες, ενώ στη διάρκεια του 9ου μήνα η απόκλιση των μετρήσεων δεν ξεπερνά τις ± 20 μέρες, ώστε να θεωρείται ο πλέον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αξιόπιστος δείκτης για την αντιστοιχία σε εβδομάδες κύησης στο τρίτο τρίμηνο. Μεταξύ των διάφορων φυλών, αλλά και μεταξύ πολλών ερευνητών, έχουν βρεθεί μικρές διακυμάνσεις των μετρήσεων του μήκους του μηριαίου οστού του εμβρύου (FL). Εμείς, από το 1990 στην καθημερινή μας κλινική πράξη χρησιμοποιήσαμε τις δικές μας καμπύλες ανάπτυξης που υπολογίστηκαν σε Ελληνικό πληθυσμό οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Στην πρώτη γραφική εμφανίζεται η διασπορά των μετρήσεων του μήκους μηριαίου του εμβρύου (FL) σε 2094 έμβρυα.

fl.jpg

Με τον παρακάτω υπολογιστή μπορείτε να υπολογίσετε με βάση την μέτρηση του μήκους μηριαίου οστού του εμβρύου σας (FL), τις εβδομάδες κύησης σας και την πιθανή ημερομηνία τοκετού σας που προκύπτει με βάση τις υπολογιζόμενες εβδομάδες από την μέτρηση FL.

crl.jpg

Η τροποποιημένη παρακάτω γραφική ανάλυση χρησιμεύει για τον υπολογισμό των ευρημάτων από τις μετρήσεις FL των εξεταστών για την εκτίμηση της εβδομάδας κύησης.

fl2.jpg

 

 

femur2.jpg

© Theodoros Vasiliadis, MD, PhD