Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Υπολογισμός βάρους εμβρύου

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη,  Μαιευτήρα-Γυναικολόγου

Η συνήθης εκτίμηση του εμβρυϊκού βάρους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης γίνεται με βάση την υπολογιζόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου που προκύπτει από την υπερηχογραφική μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου της κεφαλής του (BPD) και της περιμέτρου της κοιλιάς του (AC) με αναφορά σε υπάρχοντες πίνακες βάρους. Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει το πραγματικό εμβρυϊκό βάρος με μια απόκλιση ±10%.

Επειδή όμως η διάμετρος μεταξύ των βρεγμάτων του εμβρύου μπορεί να μεταβάλλεται με την θέση και την στάση του εμβρύου και να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ανάπτυξη του, όπως για παράδειγμα σε ισχιακή προβολή όπου υπάρχει δολιχοκεφαλία από την πίεση του πυθμένα στο εμβρυϊκό κρανίο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην οστική ηλικία του εμβρύου λαμβάνοντας υπόψη την περίμετρο κεφαλής (HC) και το μήκος του μηρού, ώστε να μην αποκλίνει σημαντικά από τον προσδιορισμό της οστικής ανάπτυξης με βάση την  αμφιβρεγματική διάμετρο. Εάν η περίμετρος κεφαλής αποκλίνει πέρα από μία εβδομάδα κύησης τότε θα πρέπει να γίνει και η ανάλογη διόρθωση του υπολογιζόμενου εμβρυϊκού βάρους.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

γ

ρ

α

μ

μ

ά

ρ

ι

α

bwchart.png
εβδομάδες κύησης

outmed12.jpg

Στον παρακάτω υπολογιστή μπορείτε να υπολογίσετε :
α) το πραγματικό βάρος του εμβρύου σας εισάγοντας την διάμετρο BPD σε εκατοστά του μέτρου (cm) και την περίμετρο της κοιλιάς του AC σε εκ (cm). Αυτό είναι το βάρος του μωρού σας με την ανάπτυξη που έχει αυτή την στιγμή της μέτρησης και
β) το αναμενόμενο βάρος του εμβρύου σας στην εβδομάδα κύησης που βρίσκεστε, δηλαδή πόσο βάρος πρέπει να είναι, εισάγοντας την τρέχουσα εβδομάδα κύησης.

πάτα εδώ για τον υπολογιστή

© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης