Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Καμπύλη ανάπτυξης BPD

bpd.jpg

Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης, από την 10η εβδομάδα μέχρι και το τέλος της κύησης, η αξιολόγηση της ανάπτυξης του εμβρύου γίνεται με την μέτρηση της εγκάρσιας διαμέτρου της κεφαλής του (BPD = biparietal diameter).

Το εύρος της διακύμανσης των μετρήσεων στην αρχή της κύησης είναι ± 1 εβδομάδα, όμως στο τέλος της κύησης η διακύμανση φτάνει τις ± 4 εβδομάδες.

Έτσι, ενώ στην αρχή της κύησης αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για την αξιολόγηση της ανάπτυξης του εμβρύου, στο τέλος της δεν χρησιμοποιείται ως δείκτης ανάπτυξης σε εβδομάδες κύησης. Επίσης, η κεφαλή του εμβρύου υπόκειται σε πιέσεις, ανάλογα με την θέση και τη στάση του και υπάρχει φυσιολογική διακύμανση της εγκάρσιας διαμέτρου της κεφαλής του. Ιδίως στα ισχιακά έμβρυα λόγω της πίεσης της κεφαλής από τον πυθμένα της μήτρας, παίρνουν σχήμα ελλειψοειδές με σμίκρυνση της BPD. Για την εκτίμηση της ορθότητας του μεγέθους της κεφαλής υπολογίζεται και συναξιολογείται η περίμετρος της (HC). H μεγάλη αυτή διακύμανση της BPD στο τέλος της κύησης επηρεάζει και τον υπολογισμό του βάρους του εμβρύου που γίνεται με βάση τις μετρήσεις BPD και AC.

Μεταξύ των διάφορων φυλών, αλλά και μεταξύ πολλών ερευνητών, έχουν βρεθεί μικρές διακυμάνσεις των μετρήσεων της εγκάρσιας διαμέτρου της κεφαλής του εμβρύου. Εμείς, από το 1990 στην καθημερινή μας κλινική πράξη χρησιμοποιήσαμε τις δικές μας καμπύλες ανάπτυξης που υπολογίστηκαν σε Ελληνικό πληθυσμό οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Στην πρώτη γραφική εμφανίζεται η διασπορά των μετρήσεων της εγκαρσίας διαμέτρου (BPD) σε 2578 έμβρυα.

bpd2.jpg

Με τον παρακάτω υπολογιστή μπορείτε να υπολογίσετε με βάση την μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου του εμβρύου σας (BPD), τις εβδομάδες κύησης σας και την πιθανή ημερομηνία τοκετού σας που προκύπτει με βάση τις υπολογιζόμενες εβδομάδες από την μέτρηση BPD.

πάτα εδώ για τον υπολογιστή

Η τροποποιημένη παρακάτω γραφική ανάλυση χρησιμεύει για τον υπολογισμό των ευρημάτων από τις μετρήσεις BPD των εξεταστών για την εκτίμηση της εβδομάδας κύησης και εμφανίζει σύγκριση με άλλους ερευνητές (πηγή).

bpd1.jpg

 

 

 

© Theodoros Vasiliadis, MD, PhD