Κυριακή
24 Οκτωβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Καμπύλη ανάπτυξης AC

Από την 16η εβδομάδα της κύησης και μετά και μέχρι το τέλος της, για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των μαλακών ιστών του εμβρύου (ως δείκτης ανάπτυξης του βάρους) χρησιμοποιείται η μέτρηση της περιμέτρου της κοιλιάς του εμβρύου στο ύψος του τόξου της ομφαλικής φλέβας στο εμβρυϊκό ήπαρ (AC = abdominal circumferance).

Εάν η μέτρηση της AC κυμαίνεται εντός του εύρους των 2 σταθερών αποκλίσεων (2SD = 2 X εύρος standard deviation) των φυσιολογικών καμπυλών αναφοράς βάρους (βλέπε παρακάτω) το έμβρυο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκτιμάται ότι είναι σε φυσιολογική ανάπτυξη. Εάν υπολείπεται των 2SD εκτιμάται ότι είναι χαμηλού βάρους και εάν υπερβαίνει τα 2SD τότε εκτιμάται ως μακροσωμικό (αυξημένου βάρους). Εάν η AC έχει συμμετρία με την ανάπτυξη των οστικών δεικτών του εμβρύου (βλέπε FL και HC) τότε η ανάπτυξη του εκτιμάται ως «σύμμετρη». Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανάπτυξης της AC και των οστικών δεικτών ανάπτυξης, τότε η ανάπτυξη εκτιμάται ως «ασύμμετρη». Σύμμετρες διαφορές ανάπτυξης συνήθως είναι απότοκες ημερολογιακής διαφοράς στην ημερομηνία σύλληψης που απέχει από την τελευταία περίοδο. Ασύμμετρες διαφορές είναι συμβατές με ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου (IUGR) ή με μακροσωμία αυτού, π.χ. σε σακχαρώδη διαβήτη κύησης. Για την εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου υπάρχει ανάγκη να γίνουν διαδοχικές πολλαπλές μετρήσεις το μεσοδιάστημα των οποίων καθορίζεται σε σχέση με την μετρηθείσα διαφορά σε εβδομάδες κύησης.

ac3.jpg

Μεταξύ των διάφορων φυλών, αλλά και μεταξύ πολλών ερευνητών, έχουν βρεθεί μικρές διακυμάνσεις των μετρήσεων της περιμέτρου της κοιλιάς του εμβρύου (AC). Εμείς, από το 1990 στην καθημερινή μας κλινική πράξη χρησιμοποιήσαμε τις δικές μας καμπύλες ανάπτυξης που υπολογίστηκαν σε Ελληνικό πληθυσμό οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Στην πρώτη γραφική εμφανίζεται η διασπορά των μετρήσεων της περιμέτρου κοιλίας (AC) σε 2117 έμβρυα στο δικό μας υλικό.

ac1.jpg

Με τον παρακάτω υπολογιστή μπορείτε να υπολογίσετε με βάση την μέτρηση της περιμέτρου κοιλιάς του εμβρύου σας (AC), τις εβδομάδες κύησης που αντιστοιχεί η ανάπτυξη του σε σχέση με την πραγματική ηλικία κύησης. Η πιθανή ημερομηνία τοκετού που προκύπτει με βάση τις υπολογιζόμενες εβδομάδες από την μέτρηση AC έχει μεγάλη διακύμανση και δεν θεωρείται αξιόπιστη, ιδίως μετά τις 20 εβδομάδες.


Η τροποποιημένη παρακάτω γραφική ανάλυση χρησιμεύει για τον υπολογισμό των ευρημάτων από τις μετρήσεις AC των εξεταστών για την εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου.

ac.jpg

ac2.jpg

 

 

© Theodoros Vasiliadis, MD, PhD