Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Κύστεις χοριοειδούς πλέγματος εγκεφάλου εμβρύου

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη,  Μαιευτήρα-Γυναικολόγου

Χοριοειδές πλέγμα ονομάζουμε το αγγειακό πλέγμα που εμπεριέχεται μέσα στις τέσσερεις κοιλίες του εγκεφάλου και αποτελεί την δίκην πλέγματος συσπείρωση αιμοφόρων αγγείων. Το χοριοειδές πλέγμα χρησιμεύει στην παραγωγή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), στο φιλτράρισμα αυτού από τα μεταβολικά παράγωγα, τις ξένες ουσίες και τους πλεονάζοντας νευροδιαβιβαστές. Ο μηχανισμός αυτός έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος του εξωκυττάριου χώρου που απαιτείται από τον εγκέφαλο για την καλή λειτουργία του. Υπάρχουν τέσσερα χοριοειδή πλέγματα στον εγκέφαλο, ένα σε κάθε κοιλία.

Κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ανάπτυξης, κάποια έμβρυα μπορούν να παρουσιάσουν κύστεις που περιέχουν υγρό μέσα στα χοριοειδή πλέγματα. Η διαπίστωση αυτή γίνεται υπερηχογραφικά κατά τον έλεγχο του εμβρύου και εμφανίζεται από την 13η εβδομάδα κύησης. Η συχνότητα εμφάνισης των κύστεων υπολογίζεται στο 1 έως 2 ανά 100 έμβρυα (1%-2%). Οι κύστεις αυτές συνήθως εντοπίζονται σε ένα πλέγμα, αλλά μπορεί να είναι και αμφοτερόπλευρες.

Κατά καιρούς και από διάφορους μελετητές, η παρουσία κύστεως χοριοειδούς πλέγματος (ΚΧΠ), συνδυάστηκε με τρισωμία του εμβρύου, δηλαδή ένα επιπλέον των 46 χρωμόσωμα που οδηγεί σε πνευματική καθυστέρηση και κυρίως με τρισωμία 18 (τρισωμία 21 = μογγολισμός ή σύνδρομο Down, τρισωμία 18 = σύνδρομο Edwards).

Στις περιπτώσεις όπου η ΚΧΠ αποτελεί μοναδικό εύρημα στο ανιχνευτικό υπερηχογράφημα  στις 16 έως 22 εβδομάδες, η συχνότητα τρισωμίας αναφέρθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 1% έως 2,4%. Η θέση των ΚΧΠ και η παρουσία τους αμφοτερόπλευρα  δεν βρέθηκε να έχει καμία σχέση με πιθανότητα εγκεφαλικής βλάβης και με τον κίνδυνο της τρισωμίας.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία ΚΧΠ συνδυάζεται με άλλες υπερηχογραφικά διαπιστωμένες ανωμαλίες, τότε η συχνότητα τρισωμίας βρέθηκε να είναι 10%  έως 12%. Ποσοστό 75% των μη φυσιολογικών εμβρύων με παρουσία ΚΧΠ που διαπιστώθηκαν από δειγματοληψία τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση έχουν τρισωμία 18, ενώ το υπόλοιπο 25% τρισωμία 21.

Οι ΚΧΠ συνήθως εξαφανίζονται αργότερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η παρουσία τους δεν αποτελεί δείκτη εγκεφαλικής βλάβης. Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην ανάπτυξη στη βρεφική και την παιδική ηλικία.

Συμπερασματικά, (1) μεμονωμένη ύπαρξη ΚΧΠ σε συνδυασμό με (2) ικανοποιητικό προγεννητικό έλεγχο πρώτου τριμήνου (papp-A και αυχενική διαφάνεια) και (3) απουσία άλλης εμφανούς ανωμαλίας διάπλασης στον υπερηχογραφικό έλεγχο δεύτερου τριμήνου (β΄ επιπέδου) δεν αποτελεί ιατρική ένδειξη για περεταίρω έλεγχο με λήψη τροφοβλάστης ή  αμνιοπαρακέντηση, αλλά επιβάλλουν την ενημέρωση των γονέων. Συνδυασμός ΚΧΠ με άλλους παθολογικούς υπερηχογραφικούς δείκτες ή οριακά ευρήματα στον προγεννητικό έλεγχο πρώτου τριμήνου επιβάλλουν την ενημέρωση των γονέων για την ανάγκη της αμνιοπαρακέντησης ή λήψη τροφοβλάστης.

Σύσταση συγγράφοντα :

Συνιστούμε προς διασφάλιση και της ελάχιστης πιθανότητας τρισωμίας να κάνετε τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPD), που αφενός είναι ακίνδυνος για εσάς και το έμβρυο σας και αφετέρου έχει υψηλό δείκτη θετικής προγνωστικής αξίας 100% για το σύνδρομο Edwards.  Για πληροφορίες του NIPD δείτε στο μενού "Προγεννητικός" το σχετικό κείμενο.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική βιβλιογραφία

 

Δείτε τα περιεχόμενα Υπερήχων

 

© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης