Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Σπερμοδιάγραμμα

ΟΓΚΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ : 3-5 ml

μικρή ποσότητα : πρόσφατη συνουσία,  ανεπαρκής οργασμός,

συχνές επαφές    ,  απώλεια σπέρματος ,

μερική απόφραξη εκφορητικών πόρων

ανεπάρκεια ανδρογόνων

μεγάλη ποσότητα :φλεγμονή προστάτου     και / ή

σπερματοδόχων  κύστεων

ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : αναμενόμενο >= 50,000,000

φυσιολογικά ανά κυβικό εκατοσό >= 20,000,000/ml

ΟΛΙΓΟΣΠΕΡΜΙΑ = αριθμός < 20 εκ./ml

Άν ο αρχικός αριθμός είναι μεταξύ 10,000,000/ml και

19,000,000/ml τότε πρέπει να γίνουν 3 διαδοχικά

σπερμοδιαγράμματα γιατί υπάρχει  μεγάλη διακύμανση

στους  αριθμούς σπερματοζωαρίων.

pH      : 7,2 -7,8

--> pH>8 = οξεία βλάβη εκφορητικών πόρων

pH<7 = απόφραξη εκφορητικών πόρων

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 60 - 70 %  ζωηρά σε 10 ο.π.  ΑΣΘΕΝΟΣΠΕΡΜΙΑ=κιν.<60%

στο  1ο  6άωρο μείωση κατά 10 % της κινητικότητας των

--> Μείωση > 10% = σοβαρή ένδειξη για αδυναμία γονιμοποίησης

ή    4/3 = κίνηση 60-40 μm/sec   ΦΤ: > 30%

3/2 =   >>     40-20 μm/sec   ΦΤ: > 20%     την 1η ώρα

2/1 =   >>      20- 1 μm/sec   ΦΤ: > 10%

1/0 = ακίνητα-νεκρά        ΦΤ: < 40%

Κατηγορία κινητικότητας με βάση  τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κατηγορία Ταχύτητα μm/sec
Ταχεία πρόσθια κίνηση Α ≤ 25 μm/sec
Νωθρή πρόσθια κίνηση Β 5 - 24 μm/sec
Επτόπια κίνηση Γ ≤ 5 μm/sec
Ακίνητα - Νεκρά Δ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ   : 70-80% φυσιολογικές μορφές  ΤΕΡΑΤΟΣΠΕΡΜΙΑ=τερατ.>30%

6% ατρακτοειδή (αυξάνονται σε κιρσοκήλη )

8,5% τερατόμορφα

0,5% ανώριμα

--> Ανώμαλες μορφές > 30% = διαταραχή σπερματογένεσης

Κριτήρια φυσιολογικής μορφολογίας κατά Krüger :

Μορφή Κεφαλής : Ωοειδής - Κανονικό περίγραμμα - Ακρόσωμα (καλύπτει 40 – 70% της έκτασης της κεφαλής) - Κενοτόπια (< 20% της έκτασης της κεφαλής)

Αυχένας/Ενδιάμεσο τμήμα : Κανονικό σχήμα - Συμμετρική, ευθεία έκφυση της ουράς

Ουρά : Μη σπειροειδής - Ευθεία ή ελαφρώς κεκαμμένη - Λείο περίγραμμα

Κυτταροπλασματική σταγόνα : Κανονικό περίγραμμα - Στη βάση κεφαλής/ ενδιάμεσου τμήματος

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ  : αποδεκτό όριο >= 13μmol ανά εκσπερμάτιση

4 - 28 nmol  ( Στις σπερματοδόχους κύστεις )

-> <4= απόφραξη σπερματοδόχων κύστεων (φλεγμωνή ή απουσία)

ή  > 150 mg/dl

-> 100-150 mg/dl = αμφισβητίσιμες τιμές

50-100 mg/dl = Eλαττωμένες

< 50 mg/dl = Aνεπαρκής

Α-γλυκοσιδάση : 20mU ανά εκσπερμάτιση

με FSH & vol ορχεων κφ

- ΑΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ = απόφραξη

- ΑΝ ΚΦ       = βιοψία όρχεων (βλαβη)

ΟΞΙΝΟΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ : 500 - 4000 μονάδες ΚΑ ( προστάτης )

-->  < 500 = φλεγμονή προστάτου

ή > 20,000 IU

Zn ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : ( προστάτης )

ΜΑΓΝΗΣΙΟ       : 4 - 16 mg%

L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ   : 100-480 mmol/lt  ( επιδιδυμίδα )

Χαμηλές τιμές = απόφραξη της επιδιδυμίδας

ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ     : < 5000 / ml

Στις φλεγμονές κυρίως πολυμορφοπύρηνα και > 5000 / ml.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  : Φλεγμονή ή ανοσοβιολογική αντίδραση

Αντιμετωπίζεται με 96mg ( Medrol 16mg x 6 ) ημερησίως

από 21 έως 28η ημέρα κύκλου ή

16 mg ημερησίως για 6 μήνες + αντιβιοτικά.

Immunobead test :

Σύνολο IgG-IgM-IgA  & Tail-Head-Midl  Τιμές > 10% = ασθενώς θετικά

προσκόλληση με τιμές  > 20% = μέτρια θετικά αντισώματα

προσκόλληση με τιμές  > 50% = έντονα θετικά αντισώματα

MAR-test (ανοσολογικός έλεγχος 50% κινητά με προκολλημένα σωματίδια)

ΦΤ: < 10%

10-39%  θετικό

> 40%  έντονα θετικό