Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Ταξινόμηση ανδρικής στειρότητας

 

Α) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αριθμ. σπερμ/ζωαρίων Όγκος όρχη 15-30 ml Όγκος όρχη 10-15ml Όγκος όρχη  < 10 ml
ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑ Απόφραξη Κυταροτοξικά φάρμακα - Ακτινοβολίες Σύνδρομο Klinefelter - Γοναδοτροφική ανεπάρκεια
ΣΟΒΑΡΗ ΟΛΙΓΟΣΠΕΡΜΙΑ <5.000.000/ml Ιδιοπαθής υποσπερματογένεση Κιρσοκήλη - Κρυψορχία Ορχίτιδα
ΜΕΤΡΙΑ ΟΛΙΓΟΣΠΕΡΜΙΑ 5Χ106 έως 20Χ106/ml Ιδιοπαθής υποσπερματογένεση - Κιρσοκήλη Χρόνιες ασθένειες - Φλεγμονές - Πρόσφατες ασθένειες
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φλεγμονή - Κιρσοκήλη - Υπολειτουργία προστάτου και σπερματοδόχων κύστεων ανοσοβιολογικής αιτιολογίας

 

 

Β)  Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η     Τ Α Ξ Ι Ν Ο Μ Η Σ Η  :

Ι.   ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ-ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

-  Διαταραχές έκκρισης FSH & LH

-  Yπερ-PRL

II.  ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

-  Ιδιοπαθής

Κιρσοκήλη

-  Χρωματοσωμιακές διαταραχές ( πχ Klinefelter )

-  Κρυψορχία

-  Φυσικοί και Χημικοί βλαπτικοί παράγοντες

-  Ορχίτις

-  Χρόνιες ασθένειες

-  Ανοσοβιολογικές Διαταραχές

ΙΙΙ. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΦΟΡΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

-  Συγγενής

-  Φλεγμονώδους αιτιολογίας

-  Συνέπεια βρογχεκτασίας

IV.  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Προστατίτις

-  Σπερματοδοχοκυστίτις

-  Συγγενής έλλειψη

V.   ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

- Ελάττωση συχνότητας

- Ανικανότης

- Υποσπαδίας

- Ανάστροφη εκσπερμάτιση (retrograde)

VI. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

- Ποικιλόμορφοι ψυχικοί παράγοντες