Σάββατο
03 Ιουνίου
2023

Doctor Vasiliadis

Υπολογιστές συμβατοί με κινητά τηλέφωνα
ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

O βασικός υπολογιστής ΤΕΡ / ΠΗΤ και Εβδομάδων κύησης
Υπολογισμός Πιθανής Ημέρας Τοκετού (ΠΗΤ) με βάση την 1η μέρα της τελευταίας περιόδου σας
Υπολογισμός των εβδομάδων κύησης σας με βάση την τελευταία περίοδο σας (ΤΕΡ)
Υπολογισμός των εβδομάδων κύησης σας με βάση την ΠΗΤ (Πιθανή μέρα τοκετού)
Υπολογιστής ΠΗΤ  (Πιθανή Ημέρα Τοκετού)
Υπολογίστε πότε αλλάζεται τον μήνα της εγκυμοσύνης σας
Υπολογίστε το πλάνο επισκέψεων στο γιατρό σας
Παρακολουθήστε την ανάπτυξη του εμβρύου σας
Υπολογίστε το βάρος του εμβρύου σας με βάση τις εβδομάδες κύησης σας
Υπολογίστε το βάρος του εμβρύου σας με βάση τις μετρήσεις υπερήχων BPD & AC
Υπολογίστε το μήκος και το βάρος του εμβρύου σας με βάση τις εβδομάδες κύησης
Πίνακας μήκους και βάρους του εμβρύου σας με βάση τις εβδομάδες κύησης σας
Υπολογιστής εβδομάδων από BPD (Αμφιβρεγματική διάμετρο)
Υπολογιστής εβδομάδων από CRL (Κεφαλουριαίο μήκος)
Υπολογιστής εβδομάδων από AC (Περίμετρο κοιλιάς εμβρύου)
Υπολογιστής εβδομάδων από FL (Mήκος μηριαίου οστού)
Υπολογίστε με βάση το δείκτη μάζας σώματος σας (ΒΜΙ) τις θρεπτικές ανάγκες σας
Υπολογίστε την διατροφή σας με βάση τις ημερήσιες ανάγκες που προκύπτουν από το ΒΜΙ σας