Κυριακή
28 Νοεμβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια - Βιβλιογραφία

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

1) F Zepp, O Schofer, E Merz and W Mannhardt.
Prenatal Diagnosis of X-linked severe combined immunodeficiency (SCID) by flowcytometric investigation of fetal blood. Dept. of Pediatrics and Gynecology, University of Mainz.
Pediatric Research (1987) 22, 224–224;
http://www.nature.com/pr/journal/v22/n2/full/pr19871385a.html

2) Rochelle Hirschhorn, Nicholas Beratis, FredS Rosen, Robertson Parkman, Robert Stern, Stephen Polmar
Adenosine-deaminase deficiency in a child diagnosed prenatally

The Lancet, Volume 305, Issue 7898, Pages 73 - 75, 11 January 1975
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/

3)Anna Villa, Fabio Bozzi, Cristina Sobacchi, Dario Strina, Andres Fasth, Srdjan Pasic, Luigi D. Notarangelo and Paolo Vezzoni
Prenatal diagnosis of RAG-deficient Omenn syndrome
Prenatal Diagnosis Volume 20, Issue 1, pages 56–59, January 2000
http://onlinelibrary.wiley.com

4) R. F. Schumacher, P. Mella, F. Lalatta, M. Fiorini, S. Giliani,A. Villa,  F. Candotti and Luigi D. Notarangelo
Prenatal diagnosis of JAK3 deficient SCID
Prenatal Diagnosis Volume 19, Issue 7, pages 653–656, July 1999
http://onlinelibrary.wiley.com

5) Dr. A. Durandy, N. Cerf-Bensussan, Y. Dumez and C. Griscelli
Prenatal diagnosis of severe combined immunodeficiency with defective synthesis of HLA molecules
Prenatal Diagnosis Volume 7, Issue 1, pages 27–34, January 1987
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pd.1970070106

6) J. M. Puck, Lindsay Middelton, Amy E. Pepper
Carrier and prenatal diagnosis of X-linked severe combined immunodeficiency: mutation detection methods and utilization
Human Genetics April 1997, Volume 99, Issue 5, pp 628-633
http://link.springer.com/article/10.1007/s004390050418