Κυριακή
28 Νοεμβρίου
2021

Doctor Vasiliadis

Θρομβοφιλία - Βιβλιογραφία

1) Obstet Gynecol. 2010 Apr;115(4):877-87.
ACOG Practice Bulletin No. 111: Inherited thrombophilias in pregnancy.
American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins-Obstetrics.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20308860

2) Chest 2008;133;844S-886S
Venous Thromboembolism, Thrombophilia, Antithrombotic Therapy and Pregnancy
American College of Chest Physicians
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines
(8th Edition)
Shannon M. Bates, Ian A. Greer, Ingrid Pabinger, Shoshanna Sofaer and Jack Hirsh
DOI 10.1378/chest.08-0761
http://chestjournal.chestpubs.org/content/133/6_suppl/844S.full.pdf

3) American Journal of Hematology 65:45–49 (2000)
The Prevalence of Factor V R506Q Mutation-Leiden
Among Apparently Healthy Lebanese
Noha Irani-Hakime, Hala Tamim, Raghid Kreidy and Wassim Y. Almawi
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1096-8652(200009)65:1%3C45::AID-AJH8%3E3.0.CO;2-V/pdf

4) Obstet Gynecol. 2008;112(2 Pt 1):320.
Inherited thrombophilia and pregnancy complications revisited.
Rodger MA, Paidas M, McLintock C, Claire M, Middeldorp S, Kahn S, Martinelli I, Hague W, Rosene Montella K, Greer I
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=18669729

5) Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2009:277-85.
Pregnancy-associated thrombosis.
James AH.
http://asheducationbook.hematologylibrary.org/cgi/content/full/2009/1/277

6) Am Fam Physician. 2008 Jun 15;77(12):1709-16.
Venous thromboembolism during pregnancy.
Dresang LT, Fontaine P, Leeman L, King VJ.
http://www.aafp.org/afp/2008/0615/p1709.html

7) Postgrad Med J. 2006 Nov;82(973):699-704.
Testing for thrombophilia: an evidence-based approach.
Merriman L, Greaves M.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2660493/?tool=pubmed

8) J Pregnancy. 2011;2011:232840. Epub 2011 Aug 14.
Acquired activated protein C resistance, thrombophilia and adverse pregnancy outcomes: a study performed in an irish cohort of pregnant women.
Sedano-Balbás S, Lyons M, Cleary B, Murray M, Gaffney G, Maher M.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3157763/?tool=pubmed

9) PLoS Med. 2010 Jun 15;7(6):e1000292.
The association of factor V leiden and prothrombin gene mutation and placenta-mediated pregnancy complications: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies.
Rodger MA, Betancourt MT, Clark P, Lindqvist PG, Dizon-Townson D, Said J, Seligsohn U, Carrier M, Salomon O, Greer IA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885985/?tool=pubmed

10) Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_coagulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Thrombophilia

11) Διερεύνηση θρομβοφιλικής γενετικής βλάβης σε ασθενείς με διαγνωσνμένη αιμορραγική διάθεση
Διδακτορική Διατριβή
Ζωή Ι. Φωκά
http://invenio.lib.auth.gr/record/55622/files/gri-2006-833.pdf?version=1

12) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΥΔΑ, Επιμελήτρια Α΄ Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
http://www.mednet.gr/eeeaa/pdf/2011-03-09.pdf