Πέμπτη
08 Δεκεμβρίου
2022

Doctor Vasiliadis

Συμμετέχουμε στην Προληπτική Δράση για τον καρκίνο του μαστού
«Φώφη Γεννηματά»

Αφορά την ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών.

Η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στη Δράση και διενεργούνται, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, είναι μηδενική. Οι συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τους Δικαιούχους.

(Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 27866/2022  ΦΕΚ 2459/Β/19-5-2022)

Οι Δικαιούχοι συμμετέχουν σταδιακά στη Δράση με την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού ανά ηλικιακές ομάδες, με προτεραιότητα ανά μήνα:

Οι ηλικιακές ομάδες είναι :   50-54, 55-59 , 60-64 65-69

Για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας θα λάβετε αυτόματα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. άυλο παραπεμπτικό διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, που έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Αν έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση
θα λάβετε το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο σας ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αν ΔΕΝ έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση
μετά από την γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ σας, μπορούμε να εμφανίσουμε το παραπεμπτικό σας από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) και να σας ενημερώσουμε.

Εφόσον προκύπτει εύρημα BIRADS 3 και πάνω,
που χρήζει περαιτέρω ελέγχου, δημιουργείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εσωτερικός κωδικός που δίνει στις δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ιατρική επίσκεψη στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, για τη διενέργεια κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης, σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Προληπτική Δράση για τον καρκίνο του μαστού
«Φώφη Γεννηματά»

Η ανωτέρω δυνατότητα έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του αποτελέσματος της διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3.

Στείλτε το ΑΜΚΑ σας στο inbox της μαίας για να σας ενημερώσουμε για το παραπεμπτικό σας

Πατήστε εδώ για το inbox μαίας

breast.jpg


© Δρ Θεόδωρος Ξεν. Βασιλειάδης