Τρίτη
22 Σεπτέμβριος
2020

Doctor Vasiliadis

Μαιευτήριο ΛΗΤΩ
hilosophy.jpg 14 Ιουνίου 1970, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ γεννιέται με όραμα την δημιουργία μιας Πρότυπης Μαιευτικής, Γυναικολογικής Μονάδας, με ανθρώπινο πρόσωπο, που θα έδινε την δυνατότητα στην Ελληνίδα να βρει την σωστή διαγνωστική, θεραπεία και θαλπωρή σε ένα από τα πλέον οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι εμπνευστές του, ένα επιτελείο ήδη καταξιωμένων ιατρών γυναικολόγων πέτυχαν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα, πού έμελλε να αποτελέσει το τέλειο «εργαλείο», για την παροχή φροντίδας υψηλών προδιαγραφών στην γυναίκα, στην μητέρα και το παιδί.
Οι αρχές στις οποίες βασίστηκαν οι ιδρυτές του ΛΗΤΩ και τις οποίες με συνέπεια ακολουθούν μέχρι σήμερα είναι:

  • Η αντιμετώπιση της επιτόκου και ασθενούς από το έμπειρο ιατρικό δυναμικό και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό.
  • Η αξιοποίηση και εφαρμογή της πλέον προηγμένης τεχνολογίας και μεθοδολογίας στους τομείς της μαιευτικής, γυναικολογίας και χειρουργικής.

Η αναγνώριση και επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας για συνεχή φροντίδα και προσφορά στην νοσηλευόμενη μητέρα και γυναίκα .