Δευτέρα
27 Σεπτέμβριος
2021

Doctor Vasiliadis

Υπολογιστής εβδομάδων εγκυμοσύνης

Η εγκυμοσύνη στον άνθρωπο διαρκεί 280 μέρες, με αρχή την 1η μέρα της τελευταίας περιόδου,

οι 280 μέρες  ÷ 7   =   διάρκεια  40 εβδομάδες κύησης που χρησιμοποιούνται στην Μαιευτική επιστήμη.

οι 280 μέρες  ÷ 30  περίπου μας κάνουν  9 μήνες + 10 μέρες.

Μη μετράτε από την σύλληψη. Θα πέσετε 2 εβδομάδες έξω.

Για να υπολογίσετε τις εβδομάδες κύησης αλλά και την ακριβή ηλικία σας εισάγετε στον παρακάτω υπολογιστή :
α) την ημερομηνία γέννησης σας,
β) την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου (ΤΕΡ),
γ) την πιθανή ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ) που σας έδωσε το υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου
ΜΟΝΟ εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία που σας δίνει ο υπολογισμός με βάση την τελευταία περίοδο.

outmed21.png

πατήστε εδώ για να εμφανιστεί ο υπολογιστής