Πέμπτη
17 Αυγούστου
2017

Doctor Vasiliadis

Έλεγχος Α΄ επιπέδου (PAPP-A & Αυχενική διαφάνεια)

Ο «προγεννητικός έλεγχος των 11 έως 13+6 εβδομάδων κύησης», εδώ και μια δεκαετία, ολοένα και προσαρμόζεται με μεγαλύτερη διαγνωστικότητα και αξιοπιστία στην ανίχνευση των εμβρυϊκών ανωμαλιών διάπλασης με παγκόσμια αναγνώριση του Κύπριου καθηγητή Κύπρου Νικολαΐδη, ο οποίος έχει έδρα το Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital και το Fetal Medicine Unit, University College Hospital, London, UK και είχε καθιερωθεί ως η κορυφαία εξέταση στον προγεννητικό έλεγχο προ της εμφάνισης του NIPD (μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος) το 2013.

Ο προγεννητικός έλεγχος των 11 έως 13+6 εβδομάδων κύησης αναφέρεται και ως «προγεννητικός έλεγχος Α΄ επιπέδου» ή ως «PAPP-A και αυχενική διαφάνεια» και εκτελείται αφενός μεν με λήψη αίματος από την έγκυο για την μέτρηση των βιοχημικών δεικτών και αφετέρου με τον υπερηχογραφικό έλεγχο του κυήματος και προσφέρει τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης των ανατομικών ανωμαλιών εμβρύου και την εκτίμηση της ποσόστοσης του κινδύνου χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Οι δείκτες ανίχνευσης και η διαγνωστικότητα τους φαίνεται στην παρακάτω ανάλυση.

Προοπτικές μελέτες, σε πάνω από 50000 κυήσεις, συμπεριλαμβανομένων περισσοτέρων από 250 εμβρύων με τρισωμία 21, έχουν δείξει ότι η δοκιμασία διαλογής με συνδυασμό αυχενικής διαφάνειας και βιοχημικών δεικτών στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να ανιχνεύσει το 85–90% των εμβρύων με τρισωμία 21 με ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 5%.

Ο σύγχρονος μαιευτήρας, έχει την επιστημονική υποχρέωση πλέον να ενημερώσει το ζεύγος για την δυνατότητα αντικατάστασης του βιοχημικού ελέγχου (papp-A) με τον μοριακό έλεγχο εμβρυϊκής χρωμοσωμικής ανωμαλίας (ΝΙPD).

 

Η συμβουλή για το ποιά εξέταση να προτιμήσετε και

οι πλήρεις οδηγίες τώρα διαθέσιμες στο κινητό σας τηλέφωνο

με την εφαρμογή

 

title2.png

 


Πηγές πληροφοριών :

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.1025/pdf

http://www.fetalmedicine.com/fmf/FMF-greek.pdf

http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?DOI=000314036&typ=pdf

 

© Δρ Θεόδωρος Ξ. Βασιλειάδης
RCD080H