Τετάρτη
18 Οκτωβρίου
2017

Doctor Vasiliadis

Καρδιοτοκογράφημα

© Υπό Δρ Θεοδώρου Ξεν. Βασιλειάδη,  Μαιευτήρα-Γυναικολόγου

Ένα από τα συνήθη τεχνικά μέσα χρήσης και εφαρμογής των υπερήχων στην μαιευτική πράξη για την παρακολούθηση της βιοφυσικής κατάστασης του εμβρύου είναι και η ακουστική παρακολούθηση του ρυθμού και της συχνότητας των παλμών της καρδιάς του εμβρύου με την χρήση μιας συσκευής που μετατρέπει τα υπερηχητικά κύματα της σε ακουστικά σήματα. Μια τέτοια απλή συσκευή που αναπτύχθηκε αρχικά είναι το doptone,  αυτή που χρησιμοποιούν οι μαιευτήρες για το άκουσμα των παλμών του εμβρύου (συσκευή doptone-doppler). Αργότερα, ως μια εξελικτική μορφή αυτής της συσκευής αναπτύχθηκε και ο καρδιοτοκογράφος.

Στην μαιευτική πράξη το καρδιοτοκογράφημα (ΚΤΓ) είναι η εγγραφή με ένα καταγραφικό τεχνικό μέσο συνεχούς καταγραφής των εμβρυϊκών παλμών και της έντασης των συστολών της μήτρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και από την ανάγνωση του οποίου βγαίνουν συμπεράσματα για την κατάσταση οξυγόνωσης του εμβρύου και της βιοφυσικής κατάστασης του. Το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της παρακολούθησης είναι ο καρδιοτοκογράφος ο οποίος φέρει μια συσκευή θερμικής εγγραφής ώστε να καταγράφει την γραφική της συχνότητας των παλμών και της έντασης των συστολών της μήτρας σε ένα συνεχόμενο χαρτί και φέρει μια ηλεκτρονική οθόνη για την εμφάνιση των στιγμιαίων δεδομένων.

Αρχικά εφαρμόστηκε η μορφή επεμβατικής καταγραφής στη διάρκεια του τοκετού. Αργότερα αναπτύχθηκε η μη επεμβατική, παλμό προς παλμό (beat-to-beat) μέθοδος καρδιοτοκογραφίας, ως καρδιοτοκογράφημα ηρεμίας που εφαρμόστηκε για την Hewlett Packard από τον Dr. Konrad Hammacher .

Η καρδιοτοκογραφία ηρεμίας (NST= non stress test) εφαρμόζεται κυρίως   στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, στα πλαίσια του ελέγχου της βιοφυσικής κατάστασης του εμβρύου και κυρίως για την κατάσταση οξυγόνωσης του. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την μεταβλητότητα παλμό προς παλμό του εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ) του εμβρύου. Ανάλογα με την διακύμανση του ρυθμού έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρακάτω περιγραφόμενες αρχές για την εξαγωγή συμπερασμάτων.


Oι πλήρεις οδηγίες τώρα διαθέσιμες στο κινητό σας τηλέφωνο

με την εφαρμογή

 

title2.png

Δ Ι Α Κ Υ Μ Α Ν Σ Η     ΤΟΥ    Ε.Κ.Ρ.  κατά    Hammacher

 

© Theodoros Vasiliadis, MD, PhD